Bygg bättre i befintliga byggnader med fibergipsskivor

Det råder bostadsbrist i nästan alla städer. Hyrorna är ofta höga och den byggbara marken dyr. Därför blir det allt viktigare att bygga ut befintliga byggnader. På taken finns stor outnyttjad potential för fler bostäder. Denna lösning har en alldeles särskild charm: Vid tillbyggnation slipper man inte bara betala för marken; utvecklingskostnaderna minskar också.
 
En klassisk variant vid tillbyggnation är träkonstruktioner, som har flera fördelar. De kan även användas i byggprojekt med viktbegränsningar genom att byggstatiken inte behöver förstärkas ytterligare. Att klä träkonstruktionen med fermacell® fibergipsskivor, som med sina träliknande material- och bearbetningsegenskaper utgör ett bra komplement till träunderbyggnaden, har visat sig fungera mycket väl.

Statikrelaterade fördelar

Med sin relativt låga egenvikt passar fermacell® fibergipsskivor utmärkt för beklädnad av lätta träkonstruktioner. De ökar inte belastningen på byggstatiken särskilt mycket vid tillbyggnad. Samtidigt uppfyller fermacell® fibergipsskivor alla förstyvningskrav för moderna väggar. Skivorna är tillförlitliga tack vare deras höga mekaniska hållfasthet som gör att de kan användas som väggskivor för förstyvning av träbyggnader.

Prefabricering

En stor fördel med tillbyggnation är det stora utbudet prefabricerade element för innertak, yttertak och väggar som är mycket vanliga i dagens träkonstruktioner. Optimala förhållanden utan väderpåverkan säkerställer en hög kvalitet. Processen garanterar en snabb och smidig hantering på arbetsplatsen och därmed korta byggtider. Det invändiga arbetet kan påbörjas omedelbart efter att delarna har monterats. I de flesta fall kan lägenheterna på de underliggande våningarna användas under byggperioden. fermacell® fibergipsskivor bidrar till dessa kvalitets- och tidsfördelar. De kan installeras omedelbart efter leverans. Acklimatiseringstider på flera dagar behöver inte läggas in i planeringen.


Brandskydd

Med fermacell® fibergipsskivor kan ett smart och effektivt brandskydd implementeras snabbt, enkelt och till låg kostnad, i synnerhet vid påbyggnation. Det finns även lösningar som uppfyller kraven för brandskyddsbeklädnad av klass K210, K230, K260 samt för frekvent förekommande K245-beklädnad. Beroende på konstruktion ger fermacell® fibergipsskivor ett garanterat brandskydd av brandskyddsklass F30 till F120/REI30 till REI120 enligt DIN 4102-2/DIN EN 13501-2. För komponenter med mycket hög brandsäkerhet och brandskyddsbeklädnad som uppfyller kraven för K260 finns testcertifikat från allmänna byggnadsinspektioner att tillgå. Sådana komponenter kan användas för träkonstruktioner i flera våningar och påbyggnation enligt byggnadsklass 4.
 

Slanka konstruktioner

Väggar med träreglar som bekläs med fermacell® fibergipsskivor och isoleras med lämpligt material ger mycket bra värmeisolering men är betydligt tunnare än andra väggar, trots den effektiva värmeisoleringen. Därmed kan utrymmesanvändningen optimeras och bostadsytan ökas.
 

Inomhusklimat

Trä är ett naturligt byggnadsmaterial som bidrar till ett behagligt inomhusklimat. fermacell® fibergipsskivor förbättrar dessa egenskaper ytterligare genom att reglera luftfuktigheten och temperaturen. Dessutom innehåller de inga hälsofarliga ämnen (t.ex. formaldehyd) eftersom de tillverkas utan limtillsatser och endast av de naturliga råvarorna gips, återvunnet papper och vatten. Dessa positiva byggnadsbiologiska egenskaper har bekräftats av institutet för byggnadsbiologi i Rosenheim och fibergipsskivorna har IBR-märkning. De har också klassats som en ”lågutsläppsprodukt” av ansedda eco-Institut i Köln.

Produkter och tjänster från fermacell®

×