Hybridkonstruktion

Hybridkonstruktioner blir allt mer populära, inte minst vid byggnation av flervåningshus. Vid hybridbyggnation tas de respektive fördelarna med betong och trä tillvara. Till exempel ger den armerade, bärande betongstommen fördelar i form av byggstatik och ljudisolering, i synnerhet i flervåningshus. De träreglade väggarna har mycket goda energiegenskaper och kan prefabriceras. De är tunnare än betongväggar men har samma energiprestanda. I träkonstruktioner visar fermacell® fibergipsskivorna verkligen vad de går för!

Prefabricering
Träreglade väggar är en grundläggande del av alla hybridkonstruktioner och ger många fördelar. Produktionen sker under perfekta förhållanden i verkstaden, oberoende av väder. Därmed håller planeringen och tidsplanen samtidigt som hantverket håller högsta klass. De färdiga byggelementen kan monteras på plats på kort tid. Byggtiden kortas avsevärt jämfört med betong. Användningen av fermacell® fibergipsskivor som beklädnadsmaterial ger många kvalitets- och tidsmässiga fördelar.
 
Tidsmässiga fördelar
fermacell® fibergipsskivor går snabbt och enkelt att montera. Acklimatiseringstider på flera dagar, som ofta krävs för andra byggnadsmaterial, behöver inte läggas in i planeringen. Eftersom materialet torrmonteras elimineras även de långa torktiderna. Det efterföljande arbetet kan påbörjas omedelbart efter montering. Väggarna blir tunnare, vilket ökar boytan, och med rätt isolering ligger de i topp i fråga om isoleringsförmåga.
 
Stabilitet
Genom att träreglerna bekläs med fermacell® fibergipsskivor stabiliseras även träkomponenterna.

Byggstatik
Ett annat viktigt argument för hybridkonstruktioner är att byggnadens egenvikt minskar. En icke-bärande, icke-förstyvande utfackningsvägg konstruerad av trä och klädd med fermacell® fibergipsskivor minskar egenvikten med flera ton. I flervåningshus i synnerhet påverkar detta grundens dimensionering.
 
Brandskydd
Vid användning som beklädnad uppfyller fermacell® fibergipsskivor alla brandskyddskrav. De är godkända som icke brännbart byggnadsmaterial av klass A2 enligt DIN 4102. Väggkonstruktionen blir enkel.
 
Fasad
Fasadbeklädnaden Hardieplank® och Hardiepanel®, som tillverkas av fibercement, är ett perfekt komplement till fermacell® fibergipsskivor och samtidigt ett bra alternativ till konventionell utvändig väggbeklädnad. Produkterna består av högkvalitativ portlandcement, sand och cellulosafiber och tillverkas på ett hållbart sätt med låg energiförbrukning. De ger ett tillförlitligt väderskydd och skyddar mot brand, fukt, mögel och skadedjur. De är oförstörbara även vid extrem miljöpåverkan och extrema väderförhållanden. Användarna uppskattar i synnerhet skivornas höga hållfasthet och låga vikt som möjliggör en snabb, smidig och krångelfri montering.
×