Kombinera det bästa av båda världar med fibergips

Hybridkonstruktioner blir allt mer populära, inte minst vid bygge av flervåningshus. I en hybridkonstruktion kan både fördelarna med betong och trä tas tillvara. Till exempel ger den armerade, bärande betongstommen fördelar i form av byggstatik och ljudisolering, i synnerhet i flervåningshus. De träreglade väggarna har mycket goda energiegenskaper och kan prefabriceras. De är tunnare än betongväggar men har samma energiprestanda. I träkonstruktioner visar fermacell® fibergipsskivor verkligen vad de går för!


Prefabricering

Träreglade väggar är en grundläggande del av alla hybridkonstruktioner och har många fördelar. Produktionen sker under perfekta förhållanden i verkstaden, oberoende av väder. Därmed håller planeringen och tidsplanen samtidigt som hantverket håller högsta klass. De färdiga byggelementen kan monteras på plats på kort tid. Byggtiden förkortas avsevärt jämfört med betong. Användningen av fermacell® fibergipsskivor som beklädnadsmaterial ger många kvalitets- och tidsmässiga fördelar.
 

Tidsmässiga fördelar

fermacell® fibergipsskivor går snabbt och enkelt att montera. De kräver inte acklimatiseringstid på flera dagar så som andra byggnadsmaterial ofta kräver, därmed förkortas byggtiden. Eftersom materialet torrmonteras elimineras även de långa torktiderna. Det efterföljande arbetet kan påbörjas omedelbart efter montering. Väggarna blir tunnare, vilket ökar boytan, och med rätt isolering ligger de i topp i fråga om isoleringsförmåga.
 

Stabilitet

Genom att träreglerna bekläs med fermacell® fibergipsskivor stabiliseras även träkomponenterna.

Byggstatik

Ett annat viktigt argument för hybridkonstruktioner är att byggnadens egenvikt minskar. En icke-bärande, icke-förstyvande utfackningsvägg konstruerad av trä och klädd med fermacell® fibergipsskivor minskar egenvikten med flera ton. I flervåningshus i synnerhet påverkar detta grundens dimensionering.
 

Brandskydd

Vid användning som beklädnad uppfyller fermacell® fibergipsskivor alla brandskyddskrav. De är godkända som ett icke brännbart byggnadsmaterial med brandklass klass A2 enligt DIN 4102. 
 

Fasad

Fasadbeklädnaden Hardie® Plank och Hardie® Panel, som tillverkas av fibercement, är ett perfekt komplement till fermacell® fibergipsskivor och samtidigt ett bra alternativ till konventionell utvändig väggbeklädnad. Produkterna består av högkvalitativ portlandcement, sand och cellulosafiber och tillverkas på ett hållbart sätt med låg energiförbrukning. De ger ett tillförlitligt väderskydd och skyddar mot brand, fukt, mögel och skadedjur. Användarna uppskattar i synnerhet skivornas höga hållfasthet och låga vikt som möjliggör en snabb, smidig och krångelfri montering.

Produkter och tjänster från fermacell®

×