Flexibla arbetsmiljöer med fibergipsskivor

Arbetslivet håller på att förändras. Kommunikation och kreativt lagarbete blir allt viktigare. Den klassiska arbetsplatsen kommer snart att tillhöra det förflutna. Därmed behövs nya rumskoncept. Kontorsbyggnader måste därför ha en flexibel utformning så att de enkelt kan anpassas när behoven förändras. fermacell® fibergipsskivor har alla egenskaper som krävs för att skapa moderna arbetsmiljöer med förstklassig design.


Flexibilitet

Väggar med fermacell® fibergipsskivor (vilka kan användas som både byggelement, brandskydd och fuktspärr) är utrymmesbesparande och relativt lätta tack vare sin slanka konstruktion och möjliggör en flexibel planlösning. De är också stabila, motståndskraftiga och klarar mekaniska påfrestningar. Efterföljande arbeten kan påbörjas omedelbart efter montering, och inga torktider måste planeras in. El- och vattenledningar dras i väggens hålrum. Ingen tätning eller putsning behövs. Därmed minskar demonteringstiden och rummen kan tas i bruk snabbare.
 

Hälsosam arbetsmiljö

Förutom välfungerande processer är medarbetarnas välbefinnande och jobbtillfredsställelse en avgörande faktor för ett företags framgång. Undersökningar har visat att medarbetare som känner sig bekväma på arbetsplatsen är sjuka mer sällan, har hög motivation och är mer produktiva och, i synnerhet, kreativa. En nödvändig förutsättning för nöjda medarbetare är ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. På det området spelar fermacell® fibergipsskivor i högsta ligan. De reglerar luftfuktigheten och har därmed stor positiv inverkan på miljöförhållandena. Dessutom innehåller de inga hälsofarliga ämnen. Att fermacell®-skivorna är toxikologiskt ofarliga har bekräftats av Institut für Baubiologie i Rosenheim, Tyskland, och produkterna har IBR-märkning. De har också klassats som ”lågutsläppsprodukter” av ansedda eco-Institut i Köln.
 

Ljudisolering

En tyst arbetsmiljö är också en förutsättning för välbefinnande. Medarbetare som kan arbeta och kommunicera ostört och koncentrerat är mer effektiva och mindre stressade. Med fermacell® fibergipsskivor kan en mycket bra ljudisolering uppnås. Därmed skapar de förutsättningar för en produktiv arbetsmiljö som är rolig att arbeta i.
 

Brandskydd

Bränder är en av de största riskerna för kontorsverksamhet. För att allvarliga och ofta livshotande personskador samt egendomsskador ska förhindras har brandskyddet hög prioritet vid konstruktionen av kontorsbyggnader. Med fermacell® fibergipsskivor kan en mycket hög brandsäkerhet uppnås. Skivorna är klassade som en icke brännbar byggprodukt (klass A2) enligt standard DIN 4102-1. Beroende på utförande kan ett brandmotstånd av klass REI30 till REI120 uppnås.

Produkter och tjänster

×