fermacell® fibergipsskivor - mervärde för flervåningshus

Fram till för några år sedan betraktades trähus som något exotiskt, om det inte rörde sig om prefabricerade hus, vars träkonstruktioner ändå inte ägnades särskilt mycket uppmärksamhet. Successivt börjar nu ryktet sprida sig om fördelarna med denna byggmetod. Vid sidan om de miljömässiga aspekterna är det otvivelaktigt en hög prefabriceringsgrad, korta byggtider, stor flexibilitet i planering och genomförande samt pålitliga tidsplaner som har fått träet att träda fram från sin undanskymda plats. Nybyggda radhus i flera plan är inte längre en raritet. Denna utveckling har främjats av det faktum att byggkoden (MBO, Model Building Code 2002 [3]) har gjort det möjligt att bygga trähus med upp till fem våningar (byggnadsklass 4). Med fermacell® fibergipsskivor kan detta göras både ekonomiskt och säkert.

 

Korta byggtider

fermacell® fibergipsskivor har liknande material- och användningsegenskaper och förstärker därmed träkonstruktionernas fördelar. En stor fördel är att de kan monteras torra. Monteringen snabbt och enkelt, och ingen ytterligare fukt förs in i konstruktionen. Därmed kan det efterföljande arbetet påbörjas omedelbart efter att skivorna har monterats. Eftersom de enskilda komponenterna prefabriceras under optimala förhållanden, utan väderpåverkan, håller de garanterat hög kvalitet. Tack vare de tunna väggarna med god värmeisolering kan utrymmet utnyttjas på bästa sätt.
 

Brandskydd

De flesta invändningar mot trä som byggmaterial har att göra med brandskyddet. Vid korrekt planering och utförande finns det dock inga betydande skillnader i brandskyddet jämfört med konstruktioner i betong eller lättviktsstål. Enligt de tyska byggföreskrifterna måste bärande och förstyvande väggar samt bärande träkonstruktioner kapslas in helt med effektiv brandskyddande beklädnad tillverkad av icke brännbara byggmaterial. Vid en eventuell brand ska den förhindra att träkomponenterna fattar eld i minst 60 minuter (klassificering K260). Med fermacell® fibergipsskivor kan dessa krav uppfyllas utan problem. Enligt EN 13501 klassas de som en icke brännbar byggprodukt av klass A2 och ger, beroende på konstruktion, ett garanterat brandskydd upp till brandskyddsklass F120. fermacell® är även certifierat (kriterium K260) för användning i träkonstruktioner med flera våningar samt för påbyggnad.
 

Ljudisolering

Med fermacell® fibergipsskivor är otillräcklig ljudisolering av trähus ett minne blott. Till och med konstruktioner som bekläs med ett lager fermacell® fibergipsskivor uppvisar bättre ljudisoleringsvärden än exempelvis konstruktioner med träbaserade paneler i två lager. I korrekt utförande kan fermacell® fibergipsskivor även uppfylla kraven för mer effektiv ljudisolering. fermacell® fibergipsskivors utmärkta ljudisoleringsförmåga har bekräftats av flera olika testorgan.
 

Jordbävningsresistens

Flervåningshus måste klara jordbävningar. fermacell® fibergipsskivor kan användas i alla jordbävningsområden för konstruktion av envånings- och flervåningshus med träpanel. Områdenas respektive lämplighet har fastställts genom omfattande undersökningar vid flera europeiska institutioner.

Byggstatik

Bärande träreglar som bekläs med fermacell® fibergipsskivor har mycket god stabilitet. Panelerna har hög mekanisk hållfasthet och kan därmed användas som väggpaneler för förstyvning av träbyggnader.
 

Inomhusklimat

Precis som trä har fermacell® fibergipsskivor positiv inverkan på rummets luftfuktighet. Därmed bidrar de till ett hälsosamt boendeklimat och god livskvalitet, särskilt eftersom de är praktiskt taget utsläppsfria och inte innehåller några hälsofarliga ämnen. 


 

Produkter och tjänster från fermacell®

×