Fibergipsskivor för hälsa

Vid byggnation och utbyggnad av vårdanläggningar är budgeten ofta väldigt tajt. Samtidigt ställs mycket höga krav på ytmaterialens tålighet, särskilt på vårdinrättningar. Kvaliteten och hållbarheten får därför inte förbises. Moderna lösningar med färdiga byggelement som fermacell® fibergipsskivor har tydliga fördelar jämfört med konventionella tekniker vad gäller effektivitet och ekonomi. Med bara en skiva kan de flesta krav på olika områden tillgodoses vid utbyggnad av vårdinrättningar. Detta eftersom fermacell® fibergipsskivor kan användas som både konstruktion, fukttålig och brandklassad skiva och är tillräckligt robusta för att klara permanent hög belastning

Ljudisolering

En mycket viktig aspekt vid utbyggnad av vårdinrättningar är ljudisoleringen. Patienterna måste kunna lita på att det som sägs i undersökningsrummen stannar där, och läkare och annan vårdpersonal behöver en tyst miljö där de kan koncentrera sig på behandling och operationer. En bra ljudisolering har också stor betydelse för patienternas återhämtning och välbefinnande. Väggar med fermacell® fibergipsskivor har optimal ljudisolering, delvis på grund av panelens homogena och flexibla struktur.
 

Brandskydd

På kliniker, sanatorier och vårdhem finns ofta människor med nedsatt rörlighet. Om det börjar brinna kan de inte ta sig ut själva, utan är beroende av andras hjälp. Förebyggande brandskydd är därför extra viktigt i dessa lokaler. Syftet är att förhindra att byggnaden fattar eld utifrån, eller att vidta förebyggande åtgärder som säkerställer att patienter och personal kan räddas. På det området ger fermacell® fibergipsskivor det skydd som krävs. De är klassificerade som en icke brännbar byggprodukt av klass A2 enligt standard DIN 4102-1 av Institut für Bautechnik i Berlin i enlighet med den allmänna byggnadsinspektionens regler. Beroende på utförande kan ett brandmotstånd av klass REI30 till REI120 uppnås.
 

Motståndskraftiga

Väggarna i korridorer och patientrum utsätts ofta för kraftiga stötar. Flyttbara sjukhussängar, rullstolar, mobil medicinsk utrustning och tunga rengöringsmaskiner efterlämnar synliga skador på stötkänsliga väggmaterial. Tack vare sin höga hållfasthet och stabilitet är fermacell® fibergipsskivor perfekta för tillämpningar med extremt hög mekanisk påfrestning. Lätta eller medelhög konsolbelastning är inget problem. Konsoler kan fästas direkt i fermacell®-skivan med plugg eller skivexpander.
 

Strålningsskydd

Med fermacell® fibergipsskivor kan även ett tillförlitligt strålskydd uppnås utan problem. Innan de monteras behandlas panelernas baksida med en slitstark och glidsäker blyfolie. Ett blylager på endast 1 mm ger samma avskärmningseffekt som en 130 mm tjock armerad betongvägg.
 

Inomhusklimat

Sist men inte minst har miljövänliga och hälsoanpassade lokaler också betydelse för återhämtningsprocessen. Köln-baserade eco-Institut har bekräftat att fermacell® fibergipsskivor är säkra ur hälsoperspektiv. Institutet för byggnadsbiologi i Rosenheim, Tyskland, har också klassificerat fermacell® fibergipsskivor som rekommenderade för byggnadsbiologi.

Produkter och tjänster

×