fermacell® Firepanel A1 – Brandskydd av en helt ny dimension

fermacell® Firepanel A1 består i huvudsak av gips och återvunna pappersfiber. Skivans förbättrade brandskyddsegenskaper förklaras med att en del av pappersfibrerna har ersatts med stenullsfiber. De naturliga råmaterialen blandas, och efter tillsättning av vatten (utan andra bindemedel) pressas de under högt tryck till stabila skivor. Därefter torkas de, ytbehandlas på båda sidor och kapas till önskad storlek. Vattnet får gipset att reagera, och tränger in i och kapslar in fibrerna. Resultatet är en mycket stabil och icke brännbar produkt med brandteknisk klassificering enligt standard SS-EN 13501-2 (EI120 A1).


Säker, testad och ekonomisk

Brandklass A1
Brandskyddspanelen fermacell® Firepanel A1 har den högsta möjliga brandklass (A1) för byggprodukter enligt standard SS-EN 13501-2. Firepanel A1 kan därför användas som beklädnad där en byggprodukt av klass A1 måste användas av brandskyddsskäl.

CE-märkning
Firepanel A1 tillverkas, testas och märks (CE-märkning) enligt den europeiska standarden för fibergipsskivor DIN SS-EN 15283-2.
fermacell® Firepanel A1-skivans robusthet och skruvfasthet känns igen från fibergipsen. De stadiga skivorna kan användas som väggbeklädnad i tillverkningslokaler, skolor etc. och är lika skruvfasta som fermacells övriga fibergipsskivor.

fermacell® Firepanel A1 tål torra och kalla miljöer och kan därför användas i ouppvärmda lokaler som brandskyddande vindskyddsskiva bakom fasadbeklädnad m.m.

Exempel på användningsområden:

 • Väggar (eller ”skiljeväggar” i konstruktionsanvisningarna) med underkonstruktion av stålprofiler
 • Schaktväggar och innerväggar
 • Undertak

De viktigaste fördelarna med att bygga väggar med fermacell® Firepanel A1:
 • Materialklass A1 (obrännbart)
 • Mycket slank konstruktion
 • Mineralull behöver inte användas
 • Effektiv ljudisolering
 • Enkel konstruktion som möjliggör snabb montering
 • Klarar 30 kg konsolbelastning med en skruv, 50 kg med plugg.

Aestuver® – brandskydd i absolut toppklass

James Hardie-koncernen erbjuder specialprodukter för projekt som ställer extra höga krav i fråga om brandskydd. Fermacell AESTUVER består av sand, cement, glasskumsgranulat och alkaliresistent glasfiber. Glasskumsgranulatet innehåller mycket luft och väger därför endast 1/10 av vad sanden väger, vilket bidrar till skivans låga vikt. Hela skivan är armerad med lös glasfiber, som gör den mycket stark och håller ihop skivan vid en eventuell brand.

Tack vare Aeustuver® skivans robusta konstruktion kan den med fördel monteras på platser där ytskiktet utsätts för dagligt slitage. Skivan kan användas i exempelvis gångutrymmen, tillverkningslokaler, utomhusmiljöer etc. På grund av fermacell Aeustuver® skivans oorganiska och väderbeständiga konstruktion bryts den inte ned av vatten och frost. Skivan är dock inte vattentät. Därför måste den bakomliggande stålkonstruktionen rostskyddas och rostbeständiga skruvar måste användas för montering.

​Aeustuver® kan användas för en mängd olika brandskyddstillämpningar, bl.a. följande:

 • Brandisolering av bärande konstruktioner, vägg- och takkonstruktioner.
 • Brandskyddspaneler för ventilationsrör och rökutsug
 • Brandskydd av kabelkanalsystem
 • Lösningar för säker utformning av utrymningsvägar
 • System för brandskydd av skiljeväggar
 • Lösningar för specialkonstruktioner

Läs mer om Aestuver® brandskyddslösningar
 

 

Produkter och tjänster

×