Powerpanel H2O


fermacell Powerpanel pladerne fremstilles under en komplet automatiseret produktionsproces.

I början av produktionsprocessen sprutas de enskilda lagren i sandwichskivorna i de förberedda formarna (gjut- och sprutprocess). Först sprutas det understa täcklagret på (se bild 1.1). Via en doseringsstation hälls mellanlagret med expanderad lera och betong ovanpå och fördelas jämnt och plant. Det översta täcklagret sprutas på en foliehållare och appliceras på det befintliga lagret vått-i-vått. Med hjälp av folien skapas den tidigare nämnda lätt korrugerade skivytan.

Skivornas täcklager armeras med godkänt alkaliresistent glasfiberväv i form av 5 x 5 mm.
När Powerpanel-skivorna har härdats tas folien bort och skivorna tas ut ur formarna. Slutligen transporteras skivorna bort för torkning. I slutet av produktionsprocessen kapas Powerpanelskivorna till standardmått och placeras på pallar, varefter de överförs till paketering och leverans.
 
Godkännanden och intern kontroll
fermacell Powerpanel består av mineraliska material som inte är brännbara och är klassificerade i brandklass A1 i enlighet med DS EN 13501-1. Skivorna tål ihållande temperaturer på upp till 100 grader.
Vi kontrollerar själva kontinuerligt kvaliteten på fermacell Powerpanel (intern kontroll) och dessutom sker kontinuerlig kontroll i enlighet med avtal med erkända materialprovningsinstitut (extern kontroll). Det innebär att fermacell Powerpanel alltid levereras med Ü-märke i enlighet med de tyska bestämmelserna om tillverkning av byggmaterial. Ü-märket finns på pallsedlarna till Powerpanel.

×