Den nya klassen för fuktbeständighet

Oavsett om det gäller badrum, spa, duschar eller sanitetsutrymmen - vår cementbundna lättbetongskiva Powerpanel H2O är ditt förstahandsval när det gäller väggar, golv eller tak i våtrum med hög luftfuktighet.

Skiva för rum med hög fuktighet, för väggar och golv

fermacell® Powerpanel H2O är en cementbunden lättbetongskiva uppbyggs som en sandwichkonstruktion och förstärkning på båda sidor av alkaliresistent glasfibernät. Den erbjuder många fördelar för vägg- och golvkonstruktioner som utsätts för höga fuktnivåer.

Dessutom frigörs inget skadligt damm vid kapning av fermacell® Powerpanel skivorna, vilket innebär att inga särskilda säkerhetsåtgärder krävs.
 

Användningsområden

  • Interiöra tillämpningar för väggar och golv
  • Våtrum i hemmet (badrum, duschar)
  • Allmänna utrymmen (simbassänger, sanitetsutrymmen, spa)
  • Kommersiella utrymmen (mejerier, bryggerier, storkök
  • Ventilerade exteriör fasadkonstruktion
  • Takskiva i hårt belastade våtrum 


Skivans yta

Synlig yttersida  - slät betongyta och struktur. Baksidan är lätt korrugerad och slipad. Färgen på Powerpanel H2O skivan är cementgrå.


Ytbeläggning

Powerpanel H2O utgör det perfekta underlaget för ytutjämning, färgbeläggningar, kakel, puts och mycket mer.

fermacell® Powerpanelskivor tillverkas under en helautomatiserad produktionsprocess.

I början av produktionsprocessen sprutas de enskilda lagren i sandwichskivorna i de förberedda formarna (gjut- och sprutprocess). Först sprutas det understa täcklagret på. Via en doseringsstation hälls mellanlagret med expanderad lera och betong ovanpå och fördelas jämnt och plant. Det översta täcklagret sprutas på en foliehållare och appliceras på det befintliga lagret vått-i-vått. Med hjälp av folien skapas den tidigare nämnda lätt korrugerade skivytan.
 

 

Skivornas täcklager armeras med godkänt alkaliresistent glasfiberväv i form av 5 x 5 mm. När Powerpanelskivorna har härdats tas folien bort och skivorna tas ut ur formarna. Slutligen transporteras skivorna bort för torkning. I slutet av produktionsprocessen kapas Powerpanelskivorna till standardmått och placeras på pallar, varefter de överförs till paketering och leverans.

 

Godkännanden och intern kontroll

fermacell® Powerpanel består av mineraliska material som inte är brännbara och är klassificerade i brandklass A1 i enlighet med SS-EN 13501-1. Skivorna tål ihållande temperaturer på upp till 100 grader.

Vi kontrollerar själva kontinuerligt kvaliteten på fermacell® Powerpanel (intern kontroll) och dessutom sker kontinuerlig kontroll i enlighet med avtal med erkända materialprovningsinstitut (extern kontroll). 
×