Gipsväggar har revolutionerat det invändiga byggarbetet. Moderna system med hög prestanda ger nästan obegränsade möjligheter till kreativa interiörer med föränderliga planlösningar. Väggar med gips kan placeras varsomhelst i rummet och kan enkelt flyttas vid behov. På grund av väggarnas relativt låga vikt behöver inga betydande konstruktionsmässiga åtgärder vidtas för att förbättra bärförmågan.
 
fermacell® fibergipsskivor har många fördelar jämfört med konventionella prefabricerade byggelement. De underlättar arbetet på plats och garanterar betydande tids- och kostnadsbesparingar utan att avkall görs på kvaliteten eller bärförmågan.

Universell tillämpning
Vid användning av konventionella gipsskivor måste olika produktvarianter användas för olika tillämpningar. fermacell® fibergipsskivor lämpar sig däremot lika bra för både väggar och tak och kan användas universellt som konstruktionselement, brandskydd, ljudisolering och fukttålig.  
 
Hög stabilitet
fermacell® Fibergipsskivors homogena fibergipsstruktur ger en mycket hög stabilitet och gör att de klarar hög mekanisk belastning. Därmed kan de användas för både bärande konstruktioner och förstyvningar samt för beklädnad och (klass 1 och 2 enligt DIN EN 1995-1) och är således en bra ersättning till träbaserade skivor. De har också hög bärförmåga (upp till 50 kg).

Ekonomisk bearbetning
Till skillnad från konventionella gipsskivor uppfyller fermacell® fibergipsskivor redan de flesta krav avseende ljudisolering, brandmotstånd och byggstatik vid beklädnad i ett lager. Det resulterar i lägre kostnader på grund av mindre materialåtgång och korta bearbetningstider.
 
Säker montering
Tack vare fermacell® fibergipsskivor höga stabilitet och bärförmåga kan de snabbt och enkelt fästas i den underliggande konstruktionen. Skivornas mångsidighet garanterar en mycket säker montering i alla tillämpningsområden samt en tillförlitlig och konsekvent hög kvalitet.
 
Enklare logistik
Eftersom materialåtgången blir lägre och fermacell® fibergipsskivor har så många användningsområden minskar behovet av lastbilstransporter avsevärt jämfört med användning av konventionella gipsskivor. Därmed förenklas logistiken och planeringen på plats, och miljöföroreningarna minskar.

Miljövänliga
fermacell® fibergipsskivor är en viktig komponent för ett miljömedvetet och hälsosamt byggande. Tillverkningen sker genom en miljövänlig process och skivorna består av endast naturmaterial (återvunnet papper, gips och vatten). Inget lim tillsätts. De är i princip utsläppsfria och innehåller inga skadliga ämnen som formaldehyd. Dessa positiva byggnadsbiologiska egenskaper har bekräftats av institutet för byggnadsbiologi i Rosenheim och fibergipsskivorna har IBR-godkännande. De har också klassats som en ”lågutsläppsprodukt” av ansedda eco-Institut i Köln.
 
Hälsosamt boende
På samma sätt som lera reglerar fermacell® fibergipsskivor luftfuktigheten genom att absorbera överflödig fukt i rummet och släppa ut den igen i torr rumsluft efter viss fördröjning (absorbering av vattenånga klass WS II). Dessa fuktreglerande egenskaper kompletteras av ett balanserat förhållande mellan värmeisolering och värmelagring. Huset eller lägenheten får därmed ett jämnt och balanserat inomhusklimat som skapar komfort och en hälsosam boendemiljö.

Produkter och tjänster från fermacell®

×