Perfekt funktion och ekonomisk lösning

Knappt någon annan byggnadstyp ställer lika höga krav på stadsplanerare, arkitekter och entreprenörer som utbyggnaden av ett hotell. Kravet på hög funktionalitet och kostnadseffektivitet å ena sidan ställs mot gästernas krav å den andra. De förväntar sig lugn och ro, avskildhet, snygg design och god komfort. Dessa utmaningar kan endast hanteras med högkvalitativa och mångsidiga byggmaterial. Smarta prefabriceringslösningar med fermacell® fibergipsskivor skapar perfekta förutsättningar för kombinationen av sofistikerad inredning och ytskikt med hög kvalitet eftersom de enkelt kan anpassas efter de aktuella konstruktionsförhållandena vid utbyggnad och renovering av hotell.


Funktion

fermacell® fibergipsskivor kan användas som konstruktion, brandskydd och fuktålig skiva på en och samma gång. De ger inte bara största möjliga frihet när det gäller planlösningens utformning, utan gör det också möjligt att skapa kreativa rumskoncept, snabbt och enkelt. Den nätta konstruktionen tar mindre plats vilket innebär att golvytan kan utnyttjas maximalt. Vid montering behöver i princip ingen torktid planeras in, vilket innebär att det efterföljande arbetet kan påbörjas omedelbart efter att väggen är klar och rummen kan snabbt tas i bruk igen.
 

Komfort

När hotellgäster ombeds betygsätta komforten är ljudisoleringen ofta den viktigaste faktorn. fermacell®-materialets utmärkta ljudabsorbering har bekräftats genom tester utförda av flera olika testorgan. Denna egenskap förklaras av skivornas homogena struktur. fermacell® fibergipsskivor tillverkas av återvunna pappersfiber, gips och vatten och pressas samman under högt tryck till stabila och luktfria skivor utan bindemedel. Genom denna tillverkningsprocess omsluts pappersfibrerna av gips. Den höga rådensiteten och skivornas mjuka struktur har positiv inverkan på ljudisoleringen.
 

Inomhusklimat

Sist men inte minst är ett behagligt inomhusklimat avgörande för hotellgästernas välbefinnande. fermacell® fibergipsskivor är biologiskt testade och innehåller inga skadliga ämnen. De hjälper även till att reglera inomhusklimatet. Tack vare det stora antalet makroporer i gipskärnan absorberar de överflödig fukt i luften och släpper ut den igen i den torra rumsluften efter viss fördröjning. Därigenom blir inomhusklimatet jämnt och balanserat och förhållandet mellan värmeisolering och värmelagring balanseras.
 

Brandskydd

Efter flera hotellbränder under årens lopp har brandskyddet hög prioritet. fermacell® fibergipsskivor garanterar hotellgästernas säkerhet. De är klassade som en icke brännbar byggprodukt (klass A2) enligt standard DIN 4102-1. Beroende på utförande kan ett brandmotstånd av klass REI30 till REI120 uppnås.
 

Slagtålighet

Ett hotell är en plats där de flesta bara stannar en kort tid. Det ständiga flödet av gäster innebär att väggarna i hotellrum och korridorer hela tiden utsätts för extremt hög mekanisk påfrestning. Komponenter slits hårt av gästernas bagage och städpersonalens utrustning. Tack vare sin homogena struktur tål fermacell®-skivorna dessa mekaniska påfrestningar. Därför passar de perfekt för tillämpningar där det ställs extra höga krav på stabilitet och slagtålighet.

Produkter och tjänster

×