fermacell® Golvsystem - För fast mark under dina föttern

Det bättre valet

Lätta och torra golvavjämningsmaterial blir allt vanligare. Under lång tid har sådana material främst används vid renoveringsarbeten. Till en rimlig kostnad har det varit möjligt att bevara många innertak med träbalkar i gamla byggnader och samtidigt skapa ett golv med modern komfort. Med tiden har fermacells fibergips blivit alltmer populärt som avjämningsmaterial vid nybyggnation, både i betongbyggnader med stålstomme och i träbyggnader. Det är många fördelar med att välja lätta och torra golvsystem:
 • torr installation utan extra fukttillsats
 • låg installationshöjd
 • ekonomisk och snabb bearbetning
 • ytan kan omedelbart beträdas och täckas
 • hög motståndskraft mot t ex stolshjul
 • relativt låg egenvikt
 • bra ljudisolering trots låg massa.
 • värmeisolerande
 • stegljudsdämpande

Materialet kan även användas när det krävs ett extra effektivt brandskydd. På grund av sin höga bärförmåga lämpar de sig inte bara för bostäder, utan också för kontor och andra företagslokaler.

Materialet

fermacell® Golvelement består av två fabrikslimmade Fermacell-skivor med en tjocklek på 10 eller 12,5 mm i formatet 150 x 50 cm. Tack vare den 5 cm breda stegfalsen i kombination med den praktiska storleken och låga vikten går arbetet snabbt och enkelt. Beroende på kraven kan fermacell® Golvelement fås utan isoleringsmaterial eller som kompositdelar med underliggande laminering.
 
Olika ytbehandlingar i olika tjocklekar möjliggör en mängd olika tillämpningar. För effektiv värmeisolering finns till exempel skivor med 20 eller 30 mm styvt polystyrenskum eller 60 mm extruderad styvt skum. Vi har även isolerade skivor med 10 mm träfiber eller 10 mm mineralull med hög densitet som dämpar ljudet av steg och luftburet buller samt förbättrar brandskyddet. 

Fyllningsmaterial

I princip krävs ett plant underlag vid installation av fermacell® Golvlelement.

 • fermacell™ Nivågranulat kan användas för att skapa en helt plan yta upp till en fyllningshöjd på högst 100 mm.
 • fermacell™ Bikupesystem med bikakestruktur har tagits fram särskilt för ljudisolering av tak med träbalkar vid renovering och nybyggnation.
 • Med fermacell® Nivåbruk som fyllningsmaterial kan höjdskillnader på upp till 2 000 mm jämnas ut. På grund av sin hållfasthet, vattentålighet och låga vikt lämpar det sig för offentliga byggnader, skolor eller våtrum och kan användas i tak med träbalkar, välvda tak och brutna tak.

Beroende på typen av fyllningsmaterial kan kraven i fråga om ljuddämpning, värme och brandskydd också tillgodoses.

Speciallösningar - Golvvärme

Det finns i princip inga begränsningar
för hur fermacells fibergipsskivor kan
användas. De kan även användas vid
installation av golvvärme. De lämpar
sig för såväl konventionell vattenburen
värme som för vissa elektriska
golvvärmesystem.

Produkter och tjänster

×