Integritesmeddelande

1. Inledning

På James Hardie är vi engagerade i att upprätthålla noggrannhet, konfidentialitet och säkerhet för personuppgifter. Dette integritesmeddelande  beskriver bland annat de kategorier av personuppgifter vi behandlar, hur dina personuppgifter kan bli behandlade, till vilka syften, på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter och hur din integritet skyddas. Vänligen läs detta integritesmeddelande noggrant för att förstå våra synpunkter och rutiner angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.
 

James Hardie-gruppen består av olika enskilda företag. När du handlar med ett av våra koncernföretag vill "registeransvarig" för dina personuppgifter vara det företag som bestämmer varför och hur dina personuppgifter behandlas, tillsammans med en eller flera enheter avJames Hardie-gruppen. För en lista över bolagen i  James Hardie-gruppen för vilka detta integritestmeddelande är relevant, vänligen se avsnitt 18.
 

När detta meddelande hänvisar till "vi", "oss", "vår" eller "James Hardie" hänvisar det här till James Hardie-gruppbolaget (eller bolagen) som behandlar dina personuppgifter som registeransvarig enligt EU:s allmäna uppgiftsskyddsförordning (GDPR).
 

James Hardies behandlar personuppgifter från olika kategorier av personuppgifter inom ramen för sin normala verksamhet. Sådana personuppgifter kan relatera till personer som arbetar för potentiella och befintliga leverantörer och kunder, inklusive anställda som arbetar för parter som återförsäljare, distributörer, arkitekter och husbyggare. Personuppgifter kan också relatera till individer som besöker våra hemsidor, laddar ner våra onlineapplikationer, ansluter sig till oss via sociala medier eller vid företagsarrangemang eller ringer våra telefonlinjer.
 

Som en allmän regel samlar James Hardie bara in och behandlar personuppgifter om det finns en laglig motivering för att göra det. Detta kan vara nödvändigt för utförandet av ett kontrakt eller en tjänst som erbjuds av oss, vårt berättigade intresse att bearbeta uppgifterna eller baserat på det givna samtycket .
 

2. Från vem och hur samlar vi in personuppgifter?

Vi kan samla in och bearbeta data om följande kategorier av registrerade personer:

 • Tidigare, nuvarande och potentiella kunder, inklusive, utan begränsning, återförsäljare, distributörer, partners, entreprenörer, arkitekter och slutanvändare (kollektivt "kunder")
 • Tidigare, nuvarande och framtida individer som tillhandahåller varor och tjänster till oss, inklusive, utan begränsning, våra tillfälligt anställda, entreprenörer, underleverantörer, konsulter, experter, styrelseledamöter, revisorer, återförsäljare, distributörer, leverantörer och säljare (kollektivt "leverantörer");
 • Deltagare i sponsrade tävlingar;
 • Klagande, korrespondenter och undersökare.
 • Nuvarande, tidigare och potentiella aktieägare;
 • Kärande eller svarande i nuvarande eller framtida tvister.
 • Marknadsföringskontakter, journalister, kontakter inom branschorganisationer och påtryckningsgrupper; och
 • Individer som besöker våra hemsidor, laddar ner våra onlineapplikationer, ansluter sig till oss via sociala medier eller vid företagsarrangemang eller ringer våra telefonlinjer.

 

Vi samlar in dessa personuppgifter eftersom du har har givit oss ditt samtycke  till det:

 • genom att inmata information på en av våra webbplatser
 • när vi besöker dina butiker
 • via våra mobila applikationer;
 • via sociala medieplattformar;
 • om du har korreponderat med oss via telefon, email eller på annat sätt
 • genom att delta i tävlingar som drivs av oss
 • genom att delta i undersökningar som utförts av oss eller på våra vägnar,
 • när du registrerar dig för att få nyheter, nyhetsbrev, kampanjer och andra meddelanden,
 • när du deltar i PR-evenemang, seminarier eller träningar och
 • när du öppnar ett konto hos oss
 

Eller vi kan samla in själva dessa personuppgifter om dig:

 • för att du har gett tillstånd att dela dina uppgifter som del av ett företags webbplats, offentlig profil, tredje parts sociala nätverk eller annan webbplats som du underhåller eller använder,
 • Eftersom du har tillåtit att dina data delas på nätregister, professionella plattformar och webbplatser i syfte att komma i kontakt med tredje part, inklusive leverantörer och kunder;
 • för att informationen är redan allmänt tillgänglig, till exempel när det gäller journalister, kontakter inom branschorganisationer eller påtryckningsgrupper.
 • Eftersom du har besökt våra webbplatser, där vi kan spåra, till exempel trafikdata, lokaliseringsuppgifter, bloggar och andra kommunikationsdata, och de resurser du har tillgång till;
 • teknisk information, inklusive anonyma uppgifter som samlats in av hosting server för statistiska ändamål, Internet Protocol (IP) adress som används för att ansluta datorn eller enheten till Internet, typ och version av webbläsare och, tidszoninställning, plugin-typer och versioner, operativsystem och plattform; och teknisk information inklusive anonym data som samlats in av värdservern för statistiska ändamål, IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta datorn eller enheten till Internet, typ  och version av webbläsare, tidszoninställningar, typer och versioner av plug-in, operativsystem och plattform; och
 

3. Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter som vi kan samla och bearbeta innehåller till exempel:

 • Namn
 • Kontraktsinformation (adress, telefonnummer, fax, email);
 • Företaget för vilket du arbetar
 • Jobbtitel (ar) och / eller funktion (er);
 • Avdelning och / eller affärsenhet;
 • Din signatur;
 • Kundregister (inköpshistoria, efterförsäljningstjänster, garantihistoria, köpförhållanden etc.);
 • Tekniska data (IP-adresser och data lagrade i cookies - se avsnitt 12 nedan för mer information om cookies);
 • Geo-lokaliseringsdata, till exempel när du loggar in för leverans med en mobilenhet och har aktiverat funktionen på din mobila enhet som gör att vi kan lokalisera dig via GPS;
 • Kreditbetyg och bankuppgifter;
 • Kreditgräns och betalningsvillkor;
 • Identifieringsuppgifter i officiella identitetshandlingar om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning
 • Försäljningsinformation avseende försäljning av produkter eller tjänster;
 • Porträtt (t ex fotografi)
 • Korrespondens eller annan kommunikation med dig om våra produkter, tjänster eller företag.
 

4. Tillilka ändamål använder vi personuppgifter?

Vi använder den information vi kan ha om dig för följande ändamål:

 • Kundtjänst, inklusive tillhandahållande av produkter och tjänster till kunderna;  att ta, granska, bearbeta och leverera order och returer; fakturera och bearbeta betalningar; hantera kreditgränser ; för garanti, tekniskt stöd eller andra liknande ändamål : och för att upprätta och underhålla kundkonton
 • Kommunikation med kunder, inklusive att svara på begäran om hjälp och uppdatera dem om status för deras order via post, e-post, telefon och / eller textmeddelande;
 • Förvaltningsändamål, inklusive hur du får tillgång till och använder våra webbplatser (så kallad webbplatsanalys, se avsnitt 13 nedan för mer information) och sociala medieplattformar (se avsnitt 15 nedan för ytterligare information);
 • Intressebaserad onlinemarknadsföring (målinriktning, se avsnitt 12 för mer information);
 • Marknadsförings- och reklamändamål, inklusive via e-post eller andra elektroniska medel, att skicka nyheter och  nyhetsbrev, specialerbjudanden och kampanjer, eller kontakta kunder på annat sätt om produkter, tjänster eller information;
 • Att granska och hantera order, inköps- eller försäljningshistorik från leverantörer;  att utbyta information, inklusive resultatindikatorer, om varor eller tjänster.; och att organisera seminarier, evenemang, kurser och marknadsföringsaktiviteter
 • Att möjliggöra förvaltningen  av  enhetens struktur; förvaltning och fövaltningsrapportering,; förvaltning  av organisationskontakter.
 • Uppdatera, rätta till, blockera eller radera personuppgifter när det är lämpligt; att tillåta de registrerade att få tillgång till och granska sin personliga information; och
 • Forskningsändamål, bland annat i förhållande till erfarenhet från marknads- och industrikundersökningar;  att användas i daglig korrespondens (t.ex. e-postmeddelanden, brev, etc.); överensstämmelse med gällande lagliga skyldigheter, inklusive att svara på en domstolsbeslut ; och att tillåta funktioner relaterade till riskhantering, överensstämmelse, juridiska och revision.
 

5. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Vi  behandlar   dina personuppgifter  enligt följande rättsliga grund:
 

Rättslig grund

Typ av behandling (exempel)

Legitima intressen

Våra legitima intressen är  

 • bedriva, sköta och utveckla vår verksamhet;
 • affärsutveckling, marknadsföring och marknadsundersökningar;
 • att tjäna and känna till  våra kunder  och den marknad  vi opererar i.
 • daglig kommunikation med kunder, leverantörer och andra personer via post, e-post, telefon och / eller textmeddelande; inklusive att svara på förfrågningar och för garanti, tekniskt stöd eller andra liknande ändamål;
 • hantera kundernas kreditgränser;
 • att ge dig uppdateringar på James Hardie-gruppens företag;
 • När James Hardie-gruppens företag samarbetar för att tillhandahålla operativ, IT-, personal-, finans-, marknadsförings- och kundtjänst till andra företag i gruppen;
 • För att skydda säkerheten, integriteten och tillgängligheten hos våra produkter, system och tjänster;
 • för marknadsundersökning i syfte att att förbättra våra produkter och / eller tjänster och för att få en bättre förståelse av marknaden;
 • att organisera seminarier, evenemang, kurser och marknadsföringsaktiviteter;
 • för förebyggande av bedrägeri och annan brottslig verksamhet;
 • att granska riktigheten i data som vi har om dig och skapa en bättre förståelse av dig; att efterkomma en begäran från dig i samband med utövandet av dina rättigheter enligt GDPR;
 • bearbeta uppgifter  som du ger oss om dina kunder för de ändamål som du tillhandahåller oss med informationen och som en redovisning över försäljning och leverans ;
 • utföra leveranser till dig och dina kunder;
 • att möjliggöra för enhetens förvaltning, strukturhantering och förvaltningsrapportering, förvaltning av organisationskontakter;
 • att tillhandahålla marknadsföring till dig, inklusive via e-post eller likvärdiga elektroniska medel, att skicka nyheter och nyhetsbrev, specialerbjudanden och kampanjer, eller för att komma i kontakt på annat sätt med dig om produkter, tjänster eller information;
 • När James Hardie-gruppens företag kombinerar produkter, tjänster, system, databaser och företag, för kontinuitet i verksamheten och en central och effektiv förvaltning. Detta kan till exempel inträffa när data som är inlagda i ett marknadsförings- eller CRM-system i ett av företagen i James Hardie-gruppen, såsom Fermacell GmbH, kombineras med och / eller migreras till ett marknadsförings- eller CRM-system i ett annat James Hardie-företag som James Hardie Europe BV
 • att tillhandahålla digitala verktyg eller funktioner till våra kunder och användare av våra webbplatser;
 • för profilering och statistisk analys. Vi kan till exempel kombinera olika kategorier av personuppgifter som vi samlar om dig online eller genom ditt köp av våra varor;
 • när du surfar på vår webbplats kan vi använda vissa cookies;
 • när du besöker våra sociala medieplattformar, för att kunna ta kontakt med dig;
 • Under vissa omständigheter, använda dina foto, video eller legitimationsuppgifter;
 • för utövande eller försvar av rättsliga krav.

Genomförande av ett kontrakt

Den personliga information du lämnar kan behandlas när det är nödvändigt för att vi ska kunna:

 • ingå eller genomföra ett kontrakt med dig eller vidta nödvändiga åtgärder för att vi ska kunna ingå eller genomföra ett kontrakt med dig;
 • förse dig med produkter eller tjänster; eller
 • när du är i samtal med oss om någon ny produkt eller tjänst

Utföra leveranser till dig och dina kunder;;

att upprätta och underhålla kundkonton att ta, verifiera, bearbeta och leverera order och returer; att fakturera och bearbeta betalningar;

 

att placera och hantera order med leverantörer; att bearbeta fakturor och göra betalningar Att utbyta information, inklusive resultatindikatorer, om varor eller tjänster;

 

daglig kommunikation med kunder, leverantörer och andra personer via post, e-post, telefon och / eller textmeddelande; inklusive att svara på förfrågningar och för garanti, tekniskt stöd eller andra liknande ändamål;

när du deltar i en online-tävling eller specialerbjudande, för att förvalta tävlingen eller specialerbjudandet och meddela vinnarna;

 • För utövande eller försvar av rättsliga krav.

Iakttagande av rättsliga skyldigheter

Där vi är skyldiga att röja eller dela din personliga information för att följa gällande lag eller på en begäran från myndigheter eller brottsbekämpande tjänstemän.

 • För att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav eller för att förhindra olaglig verksamhet;
 • för att identifiera dig när du kontaktar oss;
 • för att granska riktigheten i de uppgifter vi har om dig;
 • för att uppfylla insynskrav som åläggs oss enligt lag.

Samtycke

Där vi beror på ditt samtycke som rättslig grund för behandling av din personliga information kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av detta meddelande. Om du återkallar ditt samtycke är vår användning av din personliga information innan du tar tillbaka det fortfarande laglig.

 • att tillhandahålla marknadsföring till dig, inklusive via e-post eller likvärdiga elektroniska medel, att skicka nyheter och nyhetsbrev, specialerbjudanden och promotioner, eller på annat sätt komma i kontakt med produkter, tjänster eller information, men endast om vi inte beror på någon annan rättslig grund som legitimt intresse ;
 • när du tillåter oss att använda ditt fotografi eller video eller när du har gett oss identitetsuppgifter som vi skulle vilja använda för affärsändamål.


6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Om det är tillåtet av tillämpliga dataskyddslagar, kan de personliga data som överförts kan bli röjda till följande mottagare eller mottagarkategorier:

 • Auktoriserade personer som arbetar för eller på uppdrag av oss (t.ex. personer som arbetar inom operationer, IT, personal, finans, marknadsföring och kundservice)
 • Agenter, tjänsteleverantörer och rådgivare vi engagerar (t.ex. James Hardie- gruppens företag och tredje parts säljare och uppdragstagare som tillhandahåller tjänster i samband med marknadsföring, kundservice, transport, lagring av personuppgifter, backup och analys, applikationsutveckling, betalning och kreditkort, upphandling och överensstämmelsegranskning);
 • Våra partners, för att erbjuda gemensamma produkter och tjänster till dig i samband med våra produkter och tjänster, eller när sådana partners sponsrar eller deltar i våra evenemang och konferenser.
 • Andra auktoriserade tredje parter i samband med en eventuell försäljning, avyttring eller överföring av ett eller flera James Hardie-bolag (inklusive aktier i företaget) eller någon kombination av sina produkter, tjänster, tillgångar, dotterbolag och / eller företag.
 • Med tredje parter, för att tillämpa våra villkor, avtal, policyer eller regler, för att skydda säkerheten, integriteten och tillgängligheten av våra produkter, system och tjänster; för att utöva eller skydda James Hardie-gruppens rättigheter och egendom (inklusive immateriella rättigheter), för att uppfylla lagkrav eller i andra fall där vi tror i god tro att upplysningar är obligatoriska enligt lag (inklusive som svar på domstolsbeslut eller brottsbekämpande begäran).
 • Brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att följa gällande lag.
 

Om det är tillåtet av tillämpliga dataskyddslagar kan din personliga information delas med och behandlas av andra medlemmar inom James Hardie-gruppen inklusive men inte begränsat till enheterna i avsnitt 18 . Det kan hända, till exempel:

 • När James Hardie-gruppens företag samarbetar för att tillhandahålla operativa, IT-, personal-, finans-, marknadsförings- och kundservicetjänster till andra företag i gruppen,
 • För att skydda säkerheten, integriteten och tillgängligheten av våra produkter, system och tjänster;
 • När olika James Hardie-företag gemensamt utvecklar produkter och tjänster; och
 • När James Hardie-företag kombinerar produkter, tjänster, system, databaser och företag. Detta kan till exempel inträffa när data som finns i ett marknadsförings- eller CRM-system i ett av James Hardie-gruppens företag kombineras med och / eller migreras till ett marknadsförings- eller CRM-system från ett annat James Hardie-gruppföretag.
 

Om andra medlemmar i James Hardie-koncernen eller dessa tredje parter agerar som en "dataprocessor" utför de sina uppgifter på uppdrag av den registeransvarige och enligt dess instruktioner för ovan nämnda ändamål.
 

7. Internationella överföringar

När upplysningar  delas med andra medlemmar inom James Hardie-gruppen eller med tredje part kan det hända att dina personuppgifter samlas in och behandlas i en jurisdiktion utanför Europa. Om dessa jurisdiktioner inte har ett adekvat skydd (som fastställts av Europeiska kommissionen, artikel 45 i GDPR), säkerställer vi före överföringen att överföringen antingen är föremål för lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. genom självcertifiering av mottagaren för EU-US Privacy Shield (endast för amerikanska mottagare) eller genom att införa så kallade i Europeiska unionens standardskyddsklausuler hos mottagaren.
 

Du har rätt att få en översikt över mottagare från tredje land och en kopia av de specifikt avtalade bestämmelserna som garanterar en lämplig nivå av dataskydd. För detta ändamål, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 16.
 

8. Din informations säkerhet

För att skydda integriteten i personuppgifter upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi försöker generellt begränsa tillgången till dina personuppgifter till de personer som arbetar för James Hardie-gruppens företag som har behov av att känna till den informationen och alltid i enlighet med gällande lag.
 

Dessutom tränar vi de personer som arbetar för oss om vikten av sekretess och upprätthållandet av personuppgifter och säkerhet för dina personuppgifter. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.
 

Men var medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga trots våra ansträngningar. Vi kan inte garantera och garanterar inte att de uppgifter du skickar till oss kommer att förbli säkra, inte heller garanterar vi att denna information inte kommer att nå tredje part, röjas, ändras, förstöras eller användas på obehörigt sätt.
 

Om vi får reda på ett säkerhetsbrott kan vi försöka att meddela dig elektroniskt så att du kan vidta lämpliga skyddsåtgärder.  Vi kan också skicka ett meddelande på vår hemsida till din webbplats om ett säkerhetsbrott inträffar. Beroende på var du bor kan du ha en laglig rätt att få ett skrivet meddelande om säkerhetsbrott.
 

9. Lagring och bevarande av data

Dina personuppgifter kan lagras i olika tillgångar, inklusive men inte begränsat i i våra CRM- och ERP-system, e-postklienter, James Hardies servrar och på servrarna för de (cloud-baserade) tjänsterna James Hardie engagerat, som befinner sig  USA, Australien och i länder i Europeiska unionen. Där detta är möjligt kan vi försöka kryptera dina personuppgifter vid lagring och under överföring.
 

James Hardie strävar efter att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in, om inte annat föreskrivs eller krävs enligt gällande lag eller lagstadgade krav (särskilt datalagringsperioder). Vi kommer också att behålla och använda din information så länge som nödvändigt för att lösa tvister och / eller genomdriva våra rättigheter och avtal. Vi behåller kontoinformation om aktuella, tidigare och potentiella kunder och leverantörer så länge som kontot är aktivt och därefter under en period som omfattas av lagstadgade lagringsperioder. Icke personligt identifierbar och aggregerad information kan lagras på obestämd tid. Ytterligare detaljer finns i vår policy för bevarande av data som finns tillgänglig på begäran.
 

10. Rätten att att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och ytterligare  registrerades rättigheter

Europeiska unionens allmänna allmänna dataskyddsförordning (GDPR/DSF),och andra länders lagar om skydd av privatlivet ger vissa rättigheter till den registrerade personen.
 

Rätt till tillgång och till rättelse: Du har rätt att begära tillgång till någon av dina personuppgifter som James Hardie kan ha, och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter som gäller dig.
 

Rätt till radering: Om de lagliga kraven är uppfyllda, kan du begära att uppgifterna raderas. Detta gäller inte personuppgifter som är föremål för en lagstadgad kvarhållningsperiod eller som är nödvändiga för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.
 

Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga myndigheten för uppgiftsskydd, särskilt i ditt hemland, arbetsort eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker tillämplig lag.
 

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall.
 

Dataportabilitet: Vi är beroende av ditt samtycke eller det faktum att behandlingen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i, som rättslig grund för bearbetning och att personuppgifter behandlas automatiskt, har du rätt att få all personlig information som du har lämnat till James Hardie i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, och också att kräva att vi överför den till en annan registeransvarig, där detta är tekniskt genomförbart.
 

Rätt att göra invändningar: När vi grundar oss på legitimt intresse för att bearbeta data, så har du rätt att göra invändningar mot sådan behandling av skäl som är relaterade till din speciella situation och vi måste stoppa sådan behandling om vi inte heller kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som strider mot dina intressen, rättigheter och friheter eller där vi behöver behandla uppgifterna för etablering, utövning eller försvar av rättsliga krav. Normalt, där vi litar på legitimt intresse som underlag för bearbetning, tror vi att vi kan visa så tvingande legitima skäl, men vi kommer att överväga varje enskilt fall. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till marknadsföringssyfte när som helst. Se även avsnittet "Information om dina rättigheter att göra invändningar".
 

Rätt att dra tillbaka ett samtycke: När vi är beroende av ditt samtycke till att behandla data har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka detta samtycke utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess tillbakadragande. Detta skulle särskilt gälla cookies och vi har infört en funktionalitet på vår hemsida för att stödja det.
 

11. Är du skyldig att lämna dina personuppgifter?

Du kan interagera med oss utan att lämna några personuppgifter till oss. Observera dock att i vissa fall kanske vissa funktioner eller tjänster kunde vara otillgängliga för dig.
 

12. Cookies (endast relevant för användare av vår hemsida)

Cookies. Den här webbplatsen använder cookies. Cookies  är små textfiler som en webbplats kan lägga på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats eller sida för att till exempel tillhandahålla språkinställningsfunktionalitet, hjälpa till att analysera webbplatsens prestanda och rekommendera innehåll som är relevant för ditt besök. Cookies lagras i din webbläsare. Cookies hjälper webbplatsen eller en annan webbplats att känna igen din enhet vid ditt nästa besök. De flesta kakorna samlar inte in information som identifierar dig som person (personuppgifter) och samlar i stället in mer allmän information, till exempel hur besökare anländer till och använder vår webbplats. Cookies  kan dock användas för att skapa en profil för besökarens aktiviteter på Internet. Du hittar mer information om detta i avsnitt 13.
 

Information om vilka typer och kategorier av cookies vi använder och hur du hanterar användningen av cookies genom att inaktivera, avvisa eller radera dem finns i vårt integritestmeddelande. Du kan också klicka på vår Cookie Parametrar-knapp nedan för mer information.
 

Taggar. Den här webbplatsen kan använda taggar. En tagg är ett generiskt namn för kodelement som finns på våra webbplatser. De flesta taggar beskriver bara innehållet på sidan, men vissa typer av taggar innehåller programmatiska element eller injicerar dynamiskt innehåll som video eller ljudfiler på sidan. Vissa taggar, särskilt de som lägger till innehåll eller funktionalitet från källor som är externa till din domän, kan bära integritetsrisker som kräver bedömning och hantering. Dessa är tredjepartstaggar och i de flesta fall ger de ytterligare värde till din webbplats. Men du måste vara medveten om det, så att du kan fokusera på var det finns högre risker. De flesta av de cookies som anges på våra webbplatser kommer att ställas in via dessa taggar, men vissa taggar kan också samla in data om dig utan att använda cookies.
 

13. Webbplatsanalys (endast relevant för användare av vår hemsida)

Vi använder webbanalys för att mäta webbplatsens aktivitet och bestämma områdena på de webbplatser som är mest besökta, vilket förbättrar synligheten av vårt innehåll. Därför använder vi verktyget Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Analytics med den extrafunktion som Google erbjuder för att anonymisera IP-adresser. Samtidigt sparar Google förkortade IP-adresser. Du kan göra invändningar mot insamlingen eller behandlingen av dina data genom att använda följande länk för att hämta och installera ett webbläsare-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Google Analytics använder cookies. Google är beläget utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men är certifierat enligt EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).
 

 

14. Länkar till andra webbplatser (endast relevant för användare av vår hemsida)

Våra webbplatser kan innehålla för din bekvämlighet länkar till andra webbplatser som inte är anslutna till oss. När du kommer till dessa länkar lämnar du vår hemsida. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser. Dessa webbplatser har egna policyer och praxis med hhänsyn till onlinesäkerhet, och vi kan inte hållas ansvariga för sekretesspraxis eller innehållet på dessa oberoende webbplatser. För att undvika tvivel berörs de personuppgifter du väljer att ge till orelaterade tredje parts webbplatser inte av detta integritestmeddelande.
 

Vi kan visa annonser från tredje part. En sådan annonsör kan fråga dig också personuppgifter. Vi kan inte hållas ansvariga för annonsörernas sekretesspraxis på våra webbplatser. Vi uppmanar dock våra partners och annonsörer att anta sekretesspolicy som respekterar lokala lagkrav.
 

15. Sociala medier och andra plattformar (endast relevant för användare av våra webbplatser)

Du kan engagera dig med oss via sociala mediewebbplatser. Du kan också välja att länka ditt konto med oss till tredje parts sociala medier. När du kopplar ditt konto eller samarbetar med oss på eller via tredje parts sociala medier kan du tillåta oss att fortlöpande få tillgång till viss information från ditt sociala mediakonto (t.ex. namn, e-postadress, foto, kön, födelsedag, inlägg eller "gillar" du gör).
 

Om du lämnar in information när du interagerar med våra webbplatser via sociala medier, kan den här informationen bli offentlig på Internet, beroende på dina personliga inställningar. Du kan styra vilken information du delar genom sekretessinställningar som är tillgängliga på vissa sociala medier. För mer information om hur du kan anpassa dina sekretessinställningar och hur tredje parts sociala medier hanterar din personliga information, vänligen besök  till deras personliga hjälpguider, integritetsmeddelande  och användningsvillkor.
 

16. Sekretess- och dataskyddskontor och dataskyddspersonal

James Hardie upprättade ett sekretess- och dataskyddskontor med dataskyddsexperter i USA, Europeiska unionen och Australien. Dessutom har James Hardie utsett en dataskyddsperson för Tyskland;

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du tror att din  rätt till privatliv har kränkts, vänligen kontakta oss på:
 

Sekretess- och dataskyddskontor

Datskyddsperson Tyskland

Europa (allmänt)

Tyskland  (uteslutande)

Attn: Privacy and Data Protection Office

Attn: Data Protection Officer

Düsseldorfer Landstraße 395,

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

47259 Duisburg

Germany

Germany

[email protected]

[email protected]

 

17. Version

Den här versionen av integritestmeddelandet är daterad den 17 juli 2018 och ersätter integritestmeddelandet av den 10 april 2018. Vi kan emellanåt se över detta meddelande. Vi kommer att göra det reviderade meddelandet tillgängligt på våra webbplatser. Om vi gör en väsentlig ändring av policyn kommer vi att ge dig ett lämpligt meddelande i enlighet med lagkraven. Våra nuvarande kunder och leverantörer, liksom våra registrerade webbplatsanvändare, kommer att informeras om förändringarna i förväg.
 

18. Enheter

Detta integritesmeddelande gäller för de enheter som tillhör James Hardie-gruppen angivna nedan och behandlar dina personuppgifter. Meddelandet ska också gälla alla enheter som inte är listade i den utsträckning detta meddelande har blivit refererat till som tillämpligt.
 

Enhetens namn

Adress

XI (DL) Holdings GmbH

Germany, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell GmbH

Germany, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell SAS

France, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison

Fermacell B.V.

Netherlands, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik

Fermacell Spain S.L.U.

Spain, Barrio La Estración s/n, 39719 Orejo, Cantabria 

Fels Recycling GmbH

Germany, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg

Fermacell Schraplau GmbH 

Germany, Bahnhofstraße 1, 06279 Schraplau

James Hardie Insurance Limited

Ireland, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Holdings Ltd.

Ireland, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Europe B.V.

Netherlands, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam

James Hardie Building Products Ltd

United Kingdom, One Fleet Place, London EC4M 7WS

James Hardie Batiment SAS

France, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris,

James Hardie Bauprodukte GmbH

Germany, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main

James Hardie Building Products Inc.

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

JH Research LLC

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

CGC Products LLC

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

James Hardie Insurance Limited

Ireland, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

 

Information om dina rättigheter att göra invändningar

Invändning mot direkt marknadsföring
Du kan alltid motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Tänk på att det på grund av organisatoriska skäl kan vara en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom ramen för en kampanj som redan körs

 

Objection to data processing on grounds relating to your particular situation

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of personal data concerning yourself. We will no longer process the personal data unless we demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

 

Invändning mot databehandling av skäl som är relaterade till din speciella situation
Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig själv. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte visar på tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 

Din invändning kan göras informellt. Vänligen rikta din invändning till:
 

Sekretess- och dataskyddskontor

Datskyddsperson Tyskland

Europa (allmänt)

Tyskland  (uteslutande)

Attn: Privacy and Data Protection Office

Attn: Data Protection Officer

Düsseldorfer Landstraße 395,

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

47259 Duisburg

Germany

Germany

[email protected]

[email protected]

×