Hur fibergipsskivor perfekt kompletterar träkonstruktion

​Trä har varit ett pålitligt byggnadsmaterial i flera århundraden. Under den industriella revolutionen på 1800-talet och övergången från enskild handtillverkning till industriell massproduktion ersattes dock träet av nya byggmaterial som kunde tillverkas i större volymer. Sedan dess har trähus varit en nischad marknad under lång tid, men nu är de på väg tillbaka. Trähus utgör en allt större del av nybyggnationen. Det är inte bara fler privata husbyggare som väljer att använda trä som byggmaterial till sina egna en- eller tvåfamiljshus, även antalet flerfamiljshus som byggs i trä har ökat betydligt. Byggnader som inte är bostadshus – t.ex. förskolor, skolor, vårdboenden eller till och med kontorshus – byggs nu i trä i större uträckning. För tillbyggnader ger träkonstruktioner framförallt statikrelaterade fördelar. I flervåningshus blir hybridkonstruktioner alltmer populära eftersom fördelarna med respektive material, betong och trä, kan utnyttjas.
 
Med material- och bearbetningsegenskaper som är mycket lika träets och snabb montering förstärker fermacell® fibergipsskivor träets fördelar som byggmaterial och vinner över andra byggmaterial (t.ex. träbaserade skivor) på flera punkter.

Ekonomiskt

En typ av skiva kan användas för de flesta tillämpningar i träkonstruktioner. fermacell® fibergipsskivor kan användas som både byggelement, brandskydd och fuktskydd och lämpar sig lika bra för väggar som tak. Enligt de flesta byggkrav, även brandskyddskrav, är ett lager fibergipsskivor tillräckligt. Skivorna är nämligen mycket stabila och motståndskraftiga tack vare den unika tillverkningsprocessen, där återvunna pappersfiber pressas samman med gips och vatten under högt tryck. Eftersom endast en typ av skiva behöver användas, och endast ett lager, är fermacell® fibergips också ett mycket ekonomiskt alternativ då det går åt mindre material minskar både kostnader och tid.


Prefabricering

Eftersom de enskilda komponenterna prefabriceras under optimala förhållanden, utan väderpåverkan, håller de garanterat hög kvalitet. Dessutom minskar tidsplanen och byggtiden då fermacell® fibergipsskivor inte behöver acklimatiseringstid och därmed krävs inte flera dagar av acklimatiseringstid planeras in. Arbetet kan påbörjas omedelbart efter leverans, utan att tid går till spillo. Därmed går hela prefabriceringsprocessen snabbare och mindre lagerutrymme behövs. Det skapar utrymme för nya projekt och kostnadseffektiviteten ökar

Fördelar med fermacell:

  • Snabb och enkel att montera
  • ​Förstklassigt brandskydd
  • Stabil och resistent
  • Bäst inomhusklimat

Byggstatik

På grund av sin höga stabilitet kan fermacell® fibergipsskivor användas för både bärande konstruktioner och förstärkning samt för beklädnad.
 

Jordbävningsresistens

fermacell® fibergipsskivor är hållfasta – även när marken skakar – och kan användas i alla jordbävningsområden för konstruktion av en- och flervåningshus med träpanel konstruktioner. Områdenas respektive lämplighet har fastställts genom omfattande undersökningar vid flera europeiska institutioner.
 

Ljudisolering

Till och med konstruktioner som bekläs med ett lager fermacell® fibergips uppvisar bättre ljudisoleringsvärden än exempelvis konstruktioner med träbaserade paneler i två lager. fermacell® fibergips utmärkta ljudisoleringsförmåga har bekräftats av flera olika testorgan.

Brandskydd

I träkonstruktioner med fermacell® fibergipsskivor kan man också känna sig säker i händelse av brand. Skivorna är klassade som ett icke-brännbart material med brandklass A2 och ger därmed ett tillförlitligt brandskydd. Träkonstruktioner beklädda på båda sidor med ett lager fermacell® fibergips uppfyller kraven för brandmotstånd F60.
 

Hälsosamt inomhusklimat

Trä är ett naturligt material som bidrar till ett behagligt inomhusklimat. fermacell® fibergipsskivor förbättrar dessa egenskaper ytterligare genom att reglera luftfuktigheten och temperaturen. Eftersom fermacell® fibergipsskivor endast består av naturmaterial, utan limtillsatser, innehåller de inga farliga ämnen, som exempelvis formaldehyd. Dessutom är de i princip utsläppsfria. Dessa positiva egenskaper har bekräftats av institutet för byggnadsbiologi i Rosenheim och fibergipsskivorna har IBR-märkning. De har också klassats som en ”lågutsläppsprodukt” av ansedda eco-Institut i Köln.

×