Trä har varit ett pålitligt byggnadsmaterial i flera århundraden. Genom 1800-talets industriella revolution och övergången från enskild handtillverkning till industriell massproduktion ersattes dock träet av nya byggmaterial som kunde tillverkas i större volymer. Sedan dess har trähus varit en nischad marknad under lång tid, men nu är de på väg tillbaka. Trähus utgör en allt större del av nybyggnationen. Det är inte bara fler och fler privata husbyggare som väljer att använda trä som byggmaterial till sina egna en- eller tvåfamiljshus. Även antalet flerfamiljshus som byggs i trä har ökat betydligt. Även byggnader som inte är bostadshus – t.ex. förskolor, skolor, vårdboenden eller till och med kontorshus – byggs nu i trä. För påbyggnader ger träkonstruktioner framförallt statikrelaterade fördelar. I flervåningshus blir hybridkonstruktioner alltmer populära eftersom fördelarna med respektive material – betong och trä – kan utnyttjas.
 
Med material- och bearbetningsegenskaper som är mycket lika träets och snabb montering förstärker fermacell®-skivorna träets fördelar som byggmaterial och vinner över andra byggmaterial (t.ex. träbaserade skivor) på flera punkter.

Ekonomiskt
En typ av skiva kan användas för de flesta tillämpningar i träkonstruktioner. fermacell® fibergipsskivor kan användas som både byggelement, brandskydd och fukttålig och lämpar sig lika bra i väggar som i tak. Enligt de flesta byggkrav – även brandskydd – är ett lager beklädnad tillräckligt. Skivorna är nämligen mycket stabila och motståndskraftiga tack vare den speciella tillverkningsprocessen, där återvunna pappersfiber pressas samman med gips och vatten under högt tryck. Eftersom endast en typ av skiva behöver användas, och endast ett lager, är fermacell® fibergips också ett mycket ekonomiskt alternativ. Eftersom det går åt mindre material minskar både kostnaderna och byggtiden.

Prefabricering
Eftersom de enskilda komponenterna prefabriceras under optimala förhållanden, utan väderpåverkan, håller de garanterat hög kvalitet. Dessutom håller tidsplanen och byggtiderna minskar. Vid montering av fermacell® fibergipsskivor behöver ingen acklimatiseringstid på flera dagar planeras in. Arbetet kan påbörjas omedelbart efter leverans, utan att tid går till spillo. Därmed går hela prefabriceringsprocessen snabbare och mindre lagerutrymme tas i anspråk. Det skapar utrymme för nya projekt och kostnadseffektiviteten ökar.
 

Byggstatik
På grund av sin höga stabilitet kan fermacell® fibergipsskivor användas för både bärande konstruktioner och förstärkning samt för beklädnad.
 
Jordbävningsresistens
fermacell® fibergipsskivor är hållfasta – även när marken skakar – och kan användas i alla jordbävningsområden för konstruktion av envånings- och flervåningshus med träpanel konstruktioner. Områdenas respektive lämplighet har fastställts genom omfattande undersökningar vid flera europeiska institutioner.
 
Ljudisolering
Till och med konstruktioner som bekläs med ett lager fermacell® fibergips uppvisar bättre ljudisoleringsvärden än exempelvis konstruktioner med träbaserade paneler i två lager. fermacell® fibergips utmärkta ljudisoleringsförmåga har bekräftats av flera olika testorgan.

Brandskydd
I träkonstruktioner med fermacell® fibergipsskivor kan man också känna sig säker i händelse av brand. Skivorna är klassade som en icke brännbar byggprodukt av klass A2 och ger därmed ett tillförlitligt brandskydd. Träkonstruktioner beklädda på båda sidor med ett lager fermacell® fibergips uppfyller utan problem kraven för brandmotstånd F60.
 
Hälsosamt inomhusklimat
Trä är ett naturligt byggnadsmaterial som bidrar till ett behagligt inomhusklimat. fermacell® fibergipsskivor förbättrar dessa egenskaper ytterligare genom att reglera luftfuktigheten och temperaturen. Eftersom fermacell® fibergipsskivor endast består av naturmaterial, utan limtillsatser, innehåller de inga farliga ämnen som formaldehyd. Dessutom är de i princip utsläppsfria. Dessa positiva byggnadsbiologiska egenskaper har bekräftats av institutet för byggnadsbiologi i Rosenheim och fibergipsskivorna har IBR-märkning. De har också klassats som en ”lågutsläppsprodukt” av ansedda eco-Institut i Köln.


 
×