Fibergips

Fibergips

I fabriken smulas återvinningspappret i småbitar som därefter upplöses i vatten. Det torra gipspulvret tillsätts och massan läggs på produktionslinjens transportband. Därefter pressas massan, härdar, torkas och slipas avslutningsvis till rätt tjocklek och skärs till.

Gipsmassan innesluter varje enskilt pappers fiber, och det är förklaringen till fibergipsets styrka. Plattorna är homogena i hela tvärsnittet, och mister därför inte sin styrka om ytan skadas lite.
P.g.a. materialsammansättningen är fermacell-skivor lika lämpliga för brandskydd och våtrum som vanliga byggskivor.

fermacell fibergipsskivor innehåller inga hälsovådliga ämnen. Eftersom lim inte används uppstår ingen odör, samtidigt som den homogena plattstrukturens andningsförmåga förbättras. fermacell fibergipsskivor får därför toppbetyg i alla inneklimatundersökningar.

×