En bra utbildning lägger grunden för ett framgångsrikt liv. Kraven på byggnader som används för utbildning och uppfostran av barn och ungdomar är därför mycket höga. Förskolor, skolor och universitet bör göra det möjligt att tillämpa modern pedagogik i en optimerad lärandemiljö. Ett ständigt växande elevantal, omvandlingen från halvdags- till heldagsanvändning, inkludering och integration samt digitalisering medför dock särskilda utmaningar som måste klaras av. För det krävs hållbara och flexibla koncept som snabbt och enkelt kan anpassas efter de olika behoven.
 
Om det ökande elevantalet ställer krav på fler klassrum, eller om nya pedagogiska metoder kräver att utrymmet används på ett annat sätt och därför måste delas av annorlunda, ger väggkonstruktioner med fermacell® fibergipsskivor avgörande fördelar och uppfyller de allra högsta kraven. De är alltid ett bra val för den som vill skapa en kreativ interiör med föränderlig planlösning. Detta eftersom de kan placeras varsomhelst i rummet och senare flyttas om planlösningen behöver göras om på grund av att behoven har förändrats.

Fördelar med fermacell:

  • Snabb och enkel att montera
  • ​Förstklassigt brandskydd
  • Stabil och resistent
  • Bäst inomhusklimat


Hälsosam lärandemiljö

Förutom hög flexibilitet kräver skolbyggnader miljövänliga och hälsosamma byggmetoder. Såväl barn och ungdomar som vuxna studenter bör vistas i en optimerad lärandemiljö som är utformad i allergivänliga material och inte innehåller några farliga ämnen. I hälsosamma miljöer ökar både koncentrations- och prestationsförmågan.
 
fermacell® fibergipsskivor tillverkas av endast naturmaterial och innehåller inga farliga ämnen som formaldehyd. Dessutom är de i princip utsläppsfria. På grund av sina fuktreglerande egenskaper ger de även ett bekvämt inomhusklimat med god luftkvalitet, vilket är en förutsättning för ett produktivt lärande och god undervisning.
 

Tyst lärandemiljö

Lika viktig för inlärning och undervisning – och samtidigt en viktig hälsofrämjande aspekt – är akustiken. Väggar av fermacell® fibergipsskivor skapar optimala förutsättningar för god ljudisolering. Samtidigt skapas en lugn lärandemiljö som underlättar koncentration och främjar en effektiv undervisning.
 

Säker lärandemiljö

I byggnader där många barn och ungdomar vistas är brandskyddskraven extra höga. Med fermacell® fibergipsskivor kan dessa höga krav uppfyllas på ett säkert sätt. De är klassade som icke brännbara enligt standard DIN EN 13501-1. Därmed skyddar de barn, skolelever och studenter, samt deras lärare, samtidigt som de tillgodoser behovet av flexibla rumskoncept.
 

Motståndskraftiga

Barn och ungdomar älskar att springa runt och stoja, vilt och hämningslöst. Väggarna i rum och korridorer utsätts för hög mekanisk belastning. fermacell® fibergipsskivor lämpar sig mycket bra för ytor som utsätts för kraftig stötbelastning, t.ex. på förskolor, i klass- och grupprum eller i korridorer på skolor och universitet. Detta tack vare den unika tillverkningsprocessen där återvunna pappersfiber kapslas in helt i gips. Resultatet är en skiva med homogen struktur och hög stabilitet som klarar mekaniska påfrestningar.
 

Korta byggtider

Utbyggnads- och renoveringsarbeten på förskolor och skolor måste ofta utföras inom extremt korta tidsfönster på jul- och sommarlov. Här ger fermacell® fibergipsskivor många fördelar eftersom de kan monteras snabbt och enkelt. Långa torktider elimineras eftersom ingen ytterligare fukt förs in i byggnaden. Byggtiden kan därmed kortas avsevärt och tillförlitliga tidsplaner kan göras.

Produkter och tjänster

×