Golvsystem av hög kvalitet

Använd våra golvelement tillverkade av fibergips för högkvalitativa golvsystem. De består av två samman limmade fermacell® fibergipsskivor på 10 eller 12,5 mm. De två skivorna förskjuts i förhållande till varandra, så att det uppstår en 50 mm bred fals. Elementens mått är 1500 x 500 mm (med en bjälklagsyta på 0,75 m²).
Golvelement fibergips

Mångsidiga golvelement

Dra nytta av det breda användningsområdet för fermacell® Golvelement i olika utföranden med eller utan laminering.

Våra golvelement tillverkade i fibergips är lämpliga för många applikationer:
  • Brandskydd
  • Värmeisolering
  • Golvvärmesystem
  • Enkel och lätt utläggning av flytande golv
  • God ljudisolering (flera möjligheter att dämpa stegljud)
  • Skyddar byggnaden mot fukt under byggnadstiden
  • Möjlighet för alla slags golvbeläggning – även klinkers/kakel
  • Hög hållfasthet mot mekanisk belastning


Bearbetning

Golvelement av fibergips kan beträdas direkt efter att limmet har härdat, därmed kan efterföljande arbeten - så som golvläggning - påbörjas snabbt.
 

Ljudisolering

Alla fermacell® fibergipselement kan användas för golvbeläggningar för att dämpa för stolhjul (testade i enlighet med DIN SS-EN 425, notera användningsområde).

Specifikationer

Tjocklek   Mått (mm) Egenlast Värmemotstånd (m² K/W)  Brandkyddsklass (enligt DIN SS-EN 13501)
20 mm   1500 × 500 0,23 0,06 A2fl-s1
25 mm   1500 × 500 0,29 0,08 A2fl-s1

Tekniska specifikationer

Densitet 1150 ± 50 kg/m³
Diffusionsmotstånd μ = 13
Värmeledningsförmåga λ = 0,32 W/mK
Specifik värmekapacitet c = 1,1 kJ/kgK
Brinellhårdhet 30 N/mm²
Expansion efter 24h
i vatten
< 2%
Temperaturrörelser 0,001 %/K
Relativ längdökning/minskning vid förändring
av luftfuktighet med 30% (20°C)
0,25 mm/m
Jämviktsfukt vid 65% relativ luftfuktighet
och 20°C lufttemperatur
1,3%
PH-värde 7 – 8

Fler egenskaper

För att öka brandmotståndet: RE 60 brandklassificering för
undertak av träbjälklag utan ytterligare skikt vid flamning av
den övre sidan av taket. R 90- eller R 120-klassificering är möjlig
med ett ytterligare skikt under fermacell® Golvelement.
Används i fuktiga utrymmen i fuktklass 1 till 3.
Lämplig för golvvärmesystem och en mängd olika golvbeläggningar
×