Powerpanel fasad

Powerpanel fasaden kort sagt

 fermacell Powerpanel ar en cementbaserad, oorganisk skiva, som utvecklats for att anvandas som putsbarande fasadskiva. 
Powerpanel H2O monteras med ventilerat halrum bakom fasadbekladnaden.
Fasadsystemet ar diffusionsoppen, vattenavvisande och tal hart klimat. fermacell Powerpanel ar bra som dagens och morgondagens fasadlosning.

Powerpanel fasader kombinerar hog varmeisolering, slanka yttervaggskonstruktioner och hog hallfasthet i form av slagfasta, putsade fasader.
Fasadsystem med de fordelar man kanner igen fran putsade hus. Vackra , slatmalade ytor och med laga underhallskonstnader 

Aven med framtida tjocklek pa isolering kommer yttervaggen inte berova huset flera kvadratmeter boyta.