Integritetspolicy

1. Inledning

Den europeiska verksamheten inom James Hardie-koncernen välkomnar dig till sin webbplats. Hos James Hardie förbinder vi oss att säkerställa dina personuppgifters riktighet, sekretess och säkerhet. Denna integritetspolicy beskriver vilka kategorier personuppgifter vi hanterar, hur dina personuppgifter kan hanteras, i vilket syfte och enligt vilken rättsgrund vi hanterar dina uppgifter och hur din integritet skyddas.

 

Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna integritetspolicy för att förstå vår syn på dina personuppgifter och hur vi använder och hanterar dem.

 

2. Insamling och användning (hantering) av dina personuppgifter

När du besöker vår webbplats samlar vi in och hanterar dina uppgifter med hjälp av cookies och liknande tekniker (“Cookies”) som du har gett ditt samtycke till. Cookies är små datafiler som placeras i din dator, eller i annan mobil eller handhållen enhet (mobiltelefon eller surfplatta) när du använder vår webbplats. Informationen som cookies spårar kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet. De används oftast för att webbplatsen ska fungera så som du önskar. Informationen identifierar inte dig direkt, utan den ska ge dig en personligare upplevelse av webbplatsen. Cookies kan se olika ut. En del är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt, för analysändamål eller för att mäta webbplatsens prestanda. Andra cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla bättre funktioner och användaranpassning, de sätts upp av tredje parts företag för att bygga en profil baserat på intressen eller för att du ska kunna dela innehåll med dem. Vi respekterar din rätt till integritet och därför kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Men att blockera en del typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda. Om du vill veta mer om cookies och hur du kan avaktivera dem, bläddra ner till kapitlet om ”Cookies”.

 

Om du kontaktar oss via vår webbplats, antingen genom våra kontaktuppgifter eller webbplatsens formulär, kan vi också samla in och hantera personuppgifter, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, yrke, e-postadress, förfrågan eller andra personuppgifter som du beslutar att lämna till oss. Vi bearbetar dessa uppgifter bland annat för att hantera och svara på frågor, kunna tillhandahålla kundtjänster (nu och framöver) och i allmänt syfte för att omvandla leads. Dina personuppgifter lagras i våra CRM-system för sådana ändamål och då kan en cookie placeras i din dator.

 

När du använder de digitala verktygen eller funktionerna på vår webbplats, t.ex. våra planeringsverktyg, nyhetsbrev och tävlingar, kan vi samla in och hantera dina personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, plats, yrke, e-postadress och andra personuppgifter som du beslutar att ge oss. Vi hanterar dessa personuppgifter för de ändamål som du informeras om innan du använder de digitala verktygen eller funktionerna. Om du anmält dig för att få avisering eller nyhetsbrev, kan vi uppdatera dig med sådant som nya funktioner på webbplatsen, speciella events, tävlingar, produkter och tjänster. Vi ber dig givetvis om ditt samtycke när så krävs.

 

3. Den rättsliga grunden för hantering av dina personuppgifter

Som allmän regel samlar James Hardie endast in och hanterar dina personuppgifter när det är rättsligt motiverat att göra så. Det kan vara när de behövs för att genomföra ett avtal eller för en tjänst som erbjuds på vår webbplats samt vid berättigat intresse för att spåra beteenden på nätet, e-postkorrespondens eller för IP-relaterad spårning. För hantering av personuppgifter som samlats in med cookies, ber vi generellt om ditt samtycke och i så fall förser vi dig alltid med ett enkelt sätt att ta tillbaka ditt samtycke (att dra dig ur).

 

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De personer inom James Hardie som kan ha tillgång till dina personuppgifter är systemadministratörer eller personer som arbetar inom eller för vår marknadsavdelning, IT, försäljning eller kundtjänst.  Dina personuppgifter kan även delas med tredje part som vi samarbetar med och som kräver sådana uppgifter för att kunna utföra arbete åt oss. Det kan handla om IT- eller marknadsföringspersonal som vi anställer för att hantera vår webbplats eller webbplatsens innehåll. Hos James Hardie förväntar vi oss att sådan tredje part hanterar alla personuppgifter som lämnas ut enligt gällande lagar. 

 

Dina personuppgifter kan även överföras till andra företag inom James Hardie-koncernen. När andra medlemmar av James Hardie-koncernen eller tredje part fungerar som ”datahanterare” utför de sina arbetsuppgifter på våra vägnar och enligt våra instruktioner för ovan nämnda ändamål. I så fall lämnas dina personuppgifter endast ut till sådana tredje parter i den omfattning som det är nödvändigt för att utföra begärda tjänster.

 

Om gällande dataskyddslagar tillåter, kan dina personuppgifter delas med andra inom James Hardie-koncernen samt tredje parter utanför din hemjurisdiktion. Som en följd av detta kan dina personuppgifter exempelvis samlas in och hanteras inom en jurisdiktion utanför Europa. Där så krävs av tillämpliga dataskyddslagar, garanterar James Hardie, när dina personuppgifter hanteras inom James Hardie-koncernen eller av tredje part som finns inom en jurisdiktion utan tillfredsställande skydd (såsom det fastställts av Europeiska kommissionen), att det finns standard kontraktsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller annan tillsynsmyndighet med jurisdiktion över uppgiftsutföraren.

 

5. Säkerheten för dina uppgifter

Som hjälp för att skydda dina personuppgifter och din personliga identifierbara information, vidtar vi fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Vi uppdaterar och testar ständigt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter för den personal som behöver känna till dessa uppgifter. Dessutom utbildar vi våra anställda i vikten av sekretess och i att bevara dina personuppgifters integritet och säkerhet. Vi vidtar lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas sekretessansvar.

 

6. Datalagring och lagring av data under en förutbestämd tid

Personuppgifter lagras på James Hardies servrar och på servrar som tillhör de (molnbaserade) tjänster som James Hardie anlitar och som finns i USA, Australien och länderna i Europeiska Unionen. Dina personuppgifter krypteras vid lagring och under överföring. Såvida inget annat tillåts eller krävs enligt gällande lag eller regelkrav, strävar James Hardie efter att endast behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlats in. Ytterligare information finns i vår datalagringspolicy.

 

7. Rätt till åtkomst, rätta och radera dina personuppgifter samt ytterligare rättigheter för registrerade personer

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) och andra länders integritetslagar ger vissa rättigheter för registrerade personer. 

 

Rätt till åtkomst och rätt att korrigera. Du har rätt att begära åtkomst till alla personuppgifter som James Hardie har om dig samt att begära korrigering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig.

Rätt att radera: Förutsatt att de rättsliga kraven uppfylls, kan du begära radering av dina uppgifter. Detta gäller inte personuppgifter som har lagstadgad lagringstid eller som är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätten att lämna in klagomål: Du har rätt att lämna in klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet, särskilt i det land där du är bosatt, där du arbetar eller där den påstådda överträdelsen skett ifall du anser att hanteringen av dina personuppgifter bryter mot gällande lag.

 

Rätt till begränsad hantering: Du har rätt att begränsa vår hantering av dina personuppgifter i vissa fall.

 

Dataportabilitet: När vi är beroende av ditt samtycke eller det faktum att hanteringen är nödvändig för att genomföra ett avtal där du är part som rättsgrund för hantering och när personuppgifter hanteras på automatiskt sätt, har du rätt att få alla personuppgifter som du har försett James Hardie med i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format och du kan även begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig där detta är tekniskt genomförbart.

 

Rätt att invända mot hantering som motiverats av berättigade intresseskäl: När vi åberopar berättigat intresse för hantering av data, har du rätt att invända mot denna hantering grundat på din särskilda situation. Vi måste stoppa sådan hantering om vi inte antingen kan påvisa avgörande berättigade grunder för hanteringen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller när vi behöver hantera uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vanligtvis när vi förlitar oss på berättigat intresse som grund för hantering, menar vi att vi kan visa sådana avgörande berättigade skäl. Vi kommer dock att betrakta varje fall för sig.

 

Rätt att ta tillbaka samtycke: Där vi förlitar oss på ditt samtycke att hantera uppgifter, har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gäller särskilt cookies och vi har infört funktioner på vår webbplats som stöd för detta.

 

8. Cookies

Nedan hittar du mer information om var och en av de cookies som vi använder på vår webbplats och hur du kan avaktivera dem. Om du avaktiverar cookies kan en del eller alla funktioner på vår webbplats sluta att fungera helt eller delvis. Om du vill avaktivera cookies, gör du det genom att ändra dina inställningar för din webbläsare till att avvisa cookies. Hur du gör det beror på vilken webbläsare du använder. Alla moderna webbläsare tillåter dig att ändra dina cookie-inställningar och de finns oftast under menyn ”Options (alternativ)” eller ”Preferences (preferenser)” i din webbläsare. Använd ”Hjälp” i din webbläsare för mer information. Om du letar efter mer information om cookies, besök www.allaboutcookies.org där du hittar detaljerad information om cookies och om hur du ändrar inställningar för ett stort antal webbläsare. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke för vissa cookies som används på vår webbplats, klicka på ”cookie-inställningar”-knappen nederst på vår webbplats.

 

Absolut nödvändiga cookies. Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och kan inte stängas av i vårt system. De finns vanligtvis endast där som svar på någon tjänst som du begärt, som att ställa in ditt integritetsskydd, logga in eller fylla i formulär. Du kan sätta din webbläsare till att blockera eller varna dig för dessa cookies, men några delar av vår webbplats slutar då att fungera. Dessa cookies lagrar inte några personuppgifter.

 

Prestanda-cookies. Med dessa cookies kan vi räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan för vår webbplats. De hjälper oss att hålla reda på vilka sidor som är mest och minst populära och vi ser hur besökare flyttar runt på webbplatsen. Om du inte tillåter dessa cookies kommer en del eller alla dessa tjänster att sluta fungera ordentligt. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies så vet vi inte när du besökt vår webbplats och kan inte övervaka webbplatsens prestanda.

 

Funktions-cookies. Med dessa cookies kan webbplatsen förse dig med bättre funktioner och användaranpassning. De kan sättas upp av oss eller av tredje part, vilkas tjänster vi har lagt till på våra sidor.

 

Mål-cookies. Dessa cookies kan ställas in på vår plats av våra annonspartner. De kan användas av sådana företag för att bygga en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra sidor. De lagrar inte direkta personuppgifter, utan grundar sig på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies, får du mindre målinriktad annonsering.

 

Sociala medier-cookies. Dessa cookies sätts upp av en rad sociala medier-tjänster som vi har lagt till platsen för att möjliggöra för dig att dela ditt innehåll med dina vänner och ditt nätverk. De kan spåra din webbläsare via andra platser, bygga en profil med dina intressen och eventuella andra uppgifter. Detta kan påverka innehållet och meddelanden som du ser på andra webbplatser du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kanske du inte kan använda eller se dessa delningsverktyg. Sociala mediers plattformar som kan ha sociala medier-cookies på vår webbplats är t.ex. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + och Instagram. Vi hänvisar dig till dessa sociala mediers plattformar för meddelanden om deras skydd av personuppgifter och integritetspolicy.

 

Taggar. En tagg är ett generiskt namn för kodelement som finns på vår webbplats. De flesta taggar beskriver enkelt innehållet på sidan, men vissa typer av taggar innehåller programmässiga element eller matar in dynamiskt innehåll såsom video- eller ljudfiler på sidan. Vissa taggar, speciellt sådana som lägger till innehåll eller funktioner från källor utanför din domän, kan medföra integritetsrisker som kräver bedömning och hantering. De är tredje part-taggar och i de flesta fall tillför de ytterligare värde till din webbplats. Dock bör du vara observant på dem så att du kan fokusera på var det finns högre risker. De flesta cookies på vår webbplats sätts via dessa taggar, men en del taggar kan också samla in data om dig utan att använda cookies.

 

9. Länkar till andra webbplatser

För din bekvämlighet kan våra platser innehålla länkar till andra platser som inte är samarbetspartner till oss . När du går in på dessa länkar, lämnar du vår webbplats. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser. De har sina egna policyer och praxis vad gäller sekretessen på nätet och vi kan inte hållas ansvariga för sekretesspraxis eller innehåll på sådana icke-närstående platser. För att undvika missförstånd, så täcks inte personuppgifter som du väljer att lämna på sådana icke-närstående tredje parters webbplatser av denna integritetspolicy.

 

Vi kan visa annonser från tredje parter. En sådan annonsör kan också be dig om personuppgifter. Vi kan inte hållas ansvariga för sekretesshanteringen hos annonsörer på våra webbplatser. Dock uppmanar vi våra partner och annonsörer att anta integritetspolicyer som respekterar de lokala rättskraven.

 

10. Sekretess- och dataskyddsbyrå samt uppgiftsskyddsombud

James Hardie har en sekretess- och dataskyddsbyrå med dataskyddsexperter som är placerade i USA, Europeiska Unionen och Australien. Dessutom har James Hardie utsett ett uppgiftskyddsombud för Tyskland.

Om du har frågor som rör hanteringen av dina personuppgifter eller om du misstänker brott mot din rätt till privatliv, kontakta oss på:

Sekretess- och dataskyddsbyrå Uppgiftsskyddsombud Tyskland

Europa (generellt)

Tyskland (endast)

Att: Sekretess- och dataskyddsbyrå

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Tyskland

 

Dpo@jameshardie.com

 

Att: Uppgiftsskyddsombud

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Tyskland

 

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

11. Version

Denna version av integritetspolicyn är daterad 2018-04-11. Vi kan från tid till annan revidera vår integritetspolicy. Genom att besöka vår webbplats, godkänner och accepterar du denna integritetspolicy. Om du fortsätter att använda vår webbplats efter att ändringar gjorts till integritetspolicyn, anses du ha godkänt sådana ändringar.

´

12. Cookie-inställningar

Cookie-inställningar