Aktuellt

fermacell Fibergips i Kv. Parken, Malmö

ikano bosted

Parken är Ikano Bostads allra första bostadsprojekt I Västra Hamnen I Malmö

Första etappen består av 66 lägenheter och med alla etapper kommer här att monteras ca 30 000 m2 fermacell fibergips på fermacell stålreglar. Alla lätta innerväggar I projektet kommer att bestå av 12,5 mm fibergips. Hela bostadsområdet är hållbarhetcertifierat enligt BREEAM Community. Husen blir energisnåla och hela byggprocessen sker på ett hållbart sätt. Parken utgör 4 av 18 kvarter som tillsammans bildar den nya hållbara stadsdelen Masthusen. Samtidigt som Ikano Bostad har gjort noggranna kalkyler på att entreprenaden blir billigare med ett lager fibergips, så vill man även ge hyresgästerna stabila, skruvfasta innerväggar som ger en tystare lägenhet och en bra boendekvalitet.