Aktuellt

Mellanvångsskolan

Mellanvångsskolan i Staffanstorp. NCC bygger skola med fermacell Fibergips.

När NCC bygger den nya Mellanvångsskolan kan energiförbrukningen sänkas med 75 procent. Inomhusmiljön blir också bättre, vilket gör den till en Miljöbyggnad. Skolan blir större med plats för 100 fler elever. Staffanstorps kommunfastigheters order är värd 110 MSEK.

 

I takt med att Staffanstorp växer blir antalet skolbarn fler. Gamla Mellanvångsskolan från 1976 blev för liten och omodern. Med nya skolan kan antalet elever öka från 250 till 350 och blir en F-6 skola med två sexor. En glasad inomhusgård med mycket ljusinsläpp kommer att bli en central mötesplats.

– Vi bygger också för att nå en låg energiförbrukning, där målet är ungefär en fjärdedel av den gamla skolans energianvändning. Det kommer att spara på både miljö och pengar, säger Kristian Jansson, avdelningschef på NCC Construction, region Syd.    

 

Skolan energiförbrukningen beräknas ligga drygt 20 procent under BBR-kraven för denna typ av byggnad, som är 55 kWh/kvm och år.

 

Målet är att skolan når högsta certifieringsnivån för Miljöbyggnad . Miljöcertifieringen betyder framför allt att byggnaden uppfyller krav på mycket effektiv energianvändning, som även ger lägre energikostnader.

Men Miljöbyggnad kräver också sunda materialval utan farliga ämnen, en tyst och ljus inomhusmiljö med god isolering, god ventilation med bra inomhusluft och temperatur, samt hög fuktsäkerhet.

 

NCC har rivit den gamla skolan och påbörjat bygget av den nya som står klar i november 2014. Undervisningen startar i januari 2015.

 

Projektet genomförs i NCC Partnering ; en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.