Aktuellt

Fermacell deltager på temadagarna i Borås och framvisar våra produkter

Modernt trähusbyggande för en hållbar utveckling

Trähusindustrin i TMF, Trä- och möbelföretagen samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor med SP. För trettonde året i rad anordnas temadagar om produkter och system för tekniker och inköpare i trähusindustrin. Synpunkter från deltagarna i förra årets version av Trähusdagarna har beaktas för att i år åstadkomma ett ännu bättre program.


Syfte:
• Att ge konstruktörer kunskap att projektera en byggnad med avsedd funktion och kvalitet.
• Att ge inköpare i småhusindustrin en vidareutbildning i produktkännedom. Det finns många faktorer som påverkar det bästa köpet, t ex kvalitet, logistik och naturligtvis priset. Efter genomgången utbildning ska inköparna vara bättre rustade att bedöma olika alternativ.