Konstruktioner

Här finner du en Konstruktionsöversikt, som är ett utdrag ur Fermacells handbok, Orangebook. På sid 15 i denna Konstruktionsöversikt hittar du även en förklaring till Fermacells väggnycklar.

Innehåll:

Infästning på fermacell Fibergips

Förutsattningar för fermacell konstruktioner

Beteckningar för fermacell väggnycklar

Innerväggar

Brandskyddande skivbeklädnad

Ytterväggar

Innertak
Golv

Mellanbjälklag

Funktionsväggar med fermacell