Stål

fermacell Stål profil med kraftigare materialtjocklek (0,6 mm)
- Lämplig för montering av ett lager fermacell Fibergips
Ökad styrka
- Mer stabil vid skruvmontering
Som underlag för skivsamlingar
- Lättare monteringsprocess vid lösningar med ett lager
Möjlighet att uppföra högre väggar
- Utan användning av förstärkningsstål
Möjlighet att ha ett c/c-avstånd på 600 mm
- Ger stora besparingar på stående stålprofiler.

fermacell Stål