Varför fibergips?

Det räcker med ett lager för att ändra på dina tidigare vanor

fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt för att uppfylla kraven på ljudreduktion och brandmotstånd.

fermacell är även en skruvfast gipsskiva, som håller 30 kg i en skruv utan plugg och 50 kg med plugg.

För fermacell fibergips gäller en skiva, ett lager överallt.
Exempel: Med ett lager 12,5 mm fermacell fibergips på en standard stålregel når man EI60 och 50 dB. I samma konstruktion kan man skruva upp en köksinredning, den är slagtålig och den är P-märkt för våtrum.

fermacell fibergips är en fiberförstärkt gipsskiva, som består av 80% gips och 20% pappersfibrer. De naturliga råmaterialen blandas med vatten och pressas under högt tryck till en homogen byggskiva utan tillsättning av bindemedel. Resultatet är starka, robusta och skruvfasta gipsskivor, där man med ett enkelt lager höjer kvaliteten och ökar styrkan i förhållande till traditionella 2-lags lösningar.

Fibergips står bättre emot slitage även på lång sikt.

fermacell fibergips kan användas vid många tillfällen, där man normalt vill montera 2 ager vanliga gipsskivor eller en kombination av trä- och gipsskivor.

Så ställ krav på din byggskiva och välj fermacell