Karta

Adress:
Huvudsta Gård, Bränneriet
171 73 Solna
(Vid Huvudsta Allé, Ridskola.)

Parkering i egen bil/ P-avgift
Pilar Visar väg till entrédörr
 

Infart från Armégatan, Huvudsta,
Till Kristinelundsvägen bakom Tallbackaskolan.
När Kristinelundsvägen tar slut vid Huvudstagård, sväng höger till Huvudsta Allé
Se ovan bild för parkering/ kontorets