Miljö

Har du frågor angående miljögodkända fermacell produkter, ta kontakt med fermacells tekniska avdelning,
Michael Tönseth på tel: 073-517-99 62 eller mail: teknik-fermacell.se@xella.com