Fibergips

FERMACELL fibergips består uteslutande av gips och pappersfibrer, som utvunnits vid en återvinningsprocess. Blandningen tillsätts vatten och pressas ihop under högt tryck, varvid en enastående hållfasthet uppnås till gagn vid byggnation. Pappersfibrerna är således fördelade i hela gipsmassan och ger därmed fiberplattan en hållfasthet som inte kan jämföras med traditionella gipsskivor.

Ljudisolerande och brandskyddande skiva

  • Unik bullerdämpning redan med ett lager.

  • Minskar buller från angränsande rum redan med ett lager.

  • Slipp tvålagerslösningar och höj kvaliteten med FERMACELL.

Godkänd våtrumsskiva i ett lager

  • Endast ett lager på 12,5 mm FERMACELL i våtrum (SITAC godkänd till väggar i våtrum, P-märkt).
  • Ingen kartongyta på FERMACELL.
  • Lätt att hantera med utbudet av format,exempelvis 900 x 1200 mm, 600 x 2500 mm,900 x 2500 mm.

Slag- och skruvfast skiva

  • FERMACELL är skruvfast utan att man behöver använda träskivor.
  • 30 kg i en skruv utan plugg.
  • 50 kg i en skruv med plugg.

fermacell Fibergips